Home

Konsumentskydd sverige

I november 2019 antogs ett direktiv om moderniserat konsumentskydd inom EU. Det nya direktivet reviderar de befintliga EU- direktiven om oskäliga avtalsvillkor, otillbörliga affärsmetoder, prisinformation och konsumenträttigheter, som bland annat ligger till grund för avtalsvillkorslagen, marknadsföringslagen, prisinformationslagen och lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler Om Konsumentverket Våra webbplatser › Våra webbplatser och sociala mediekanaler, hur du får använda vårt material, öppna data och behandling av personuppgifter Konsumentskydd. Vi arbetar för ett högt skydd för konsumenter på finansmarknaden. Det genomsyrar hela vår verksamhet. I syfte att stärka privatpersoners ekonomiska kunskaper genomför vi också nationella utbildningsinsatser i privatekonomi. FI och konsumentskyddet Remiss av betänkandet En ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal, SOU 2020:51 Diarienummer: Ju2020/03115/L2 Publicerad 15 september 2020 · Uppdaterad 17 november 2020 Här kan du ta del av till vilka instanser Justitiedepartementet har remitterat betänkandet En ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal, SOU 2020:51 På hallakonsument.se får du som privatperson oberoende information och vägledning om till exempel köp av varor och tjänster, reklamationer och att handla hållbart

Ett moderniserat konsumentskydd - Regeringen

Vårt arbete. Konsumentverket håller koll på dagens och framtidens konsumentvardag för att alla ska kunna handla medvetet. Vi finns i Karlstad och är cirka 200 personer som tillsammans bidrar till en säkrare marknad där både konsumenter och företag vet vad som gäller Svagt konsumentskydd kring andrahandsbiljetter i Sverige Reklamera till sin kreditgivare kan man även göra i Sverige, om man till exempel inte fått en giltig biljett ECC Sverige är en del av European Consumer Centres Network (ECC-net), men också en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument. Hos ECC Sverige kan konsumenter som handlat gränsöverskridande inom EU, Island, Norge eller Storbritannien få kostnadsfri hjälp och råd av våra juridiska rådgivare Lag om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning. Det är vanligt att tidsbestämda avtal förlängs om konsumenten inte säger upp avtalet, så kallad automatisk förlängning. Det här kan vara lätt att missa och kan leda till att konsumenten blir fortsatt bunden av ett avtal, kanske under en längre tid

Stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden (pdf 506 kB) Inlåningsverksamhet - dvs. mottagande av återbetalningspliktiga medel från allmänheten - kan i huvudsak drivas av kreditinstitut (banker och kreditmarknadsföretag) och inlåningsföretag Konsumenträtt är ett samlingsnamn för olika lagstiftningar som innehåller skyddsregler för konsumenter, vilka i regel är tvingande och således gäller oavsett vad som avtalats (dock är lagen ej tvingande om förändringen är till konsumentens fördel). Konsumenträtten innehåller många rättsliga områden. Motparten är en näringsidkare som är ett vidare begrepp

Konsumentskyddet ska vara likvärdigt oavsett vilket slag av rådgivare som en kund träffar. Samtidigt är det viktigt att reglerna är proportionerliga och beaktar de olikheter som finns när det gäller olika produkter och marknader Konsumentskydd inom EU. Konsumentskydd inom EU. Konsument. EU har format och samlat en rad direktiv som ger konsumenter inom de olika medlemsstaterna rättigheter som inte kan frångås. Reglerna i den här artikeln sammanfattar vad som gäller både för näthandel samt vid köp av försäkringar eller öppnande av bankkonto När du har beställt en vara från ett land utanför EU räknas det som privatimport. Det betyder att du alltid måste betala moms och ofta även tull och andra avgifter. Dessutom har du inte samma konsumentskydd som när du handlar en vara från ett EU-land För att stärka konsumentskyddet på inlåningsmarknaden föreslås att den lagen ska upphävas. Som följd av det föreslås att undantaget från tillståndsplikt för finansieringsrörelse för vissa ekonomiska föreningar i lagen om bank- och finansieringsrörelse ska tas bort

Vad är viktigt på en framtida spelmarknad? - Svenska Spel

Om oss. Sveriges Konsumenter är en obunden, demokratiskt förankrad, ideell organisation som står på din sida. Vi kämpar för alla konsumenters självklara rätt till skydd, inflytande och möjlighet att göra medvetna och hållbara val Beslut vid regeringssammanträde den 13 februari 2020. Sammanfattning. En särskild utredare ska ta ställning till hur ett nytt EU-direktiv om ett moderniserat konsumentskydd ska genomföras i svensk rätt SFI-Ekonomi är ett utbildningsmaterial om privatekonomi för undervisningen i svenska för invandrare (sfi). Materialet är till för att hjälpa lärare som vill arbeta med privatekonomiska frågor inom ramen för kommunernas undervisning Både våra Policies och Konsumentskydd ska förstås i sin helhet. Våra policies i sin helhet coronalinjen legalt. CoronaLinjen är ett initiativ av Citikliniken Sverige AB för att första hand ge klinisk bedömning på distans om du är smittad och/eller insjuknad i Covid-19 1 § Denna lag gäller när ett tidsbestämt avtal mellan en näringsidkare och en konsument innehåller villkor om att avtalet förlängs om konsumenten inte säger upp det. Lagen gäller inte om det finns särskilda bestämmelser om förlängning av ett avtal eller om konsumenten efter förlängningen kan säga upp avtalet till upphörande inom tre månader från uppsägningen

Om Konsumentverket Konsumentverke

FI utreder regulatoriska sandlådor

Konsumentskydd Finansinspektione

med anledning av skr. 2019/20:171 Riksrevisionens rapport om konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter (docx, 72 kB) med anledning av skr. 2019/20:171 Riksrevisionens rapport om konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter (pdf, 91 kB SMC har svarat på remissen gällande implementeringen av dessa två direktiv i den nya lagstiftningen och är positiv gällande den utvecklingen. Däremot hade man kunnat gå ännu ett steg vidare i Sverige som andra medlemsstater har gjort för ett ökat konsumentskydd och en mer hållbar konsumtion. Läs remissvaret här

Remiss av betänkandet En ny lag om konsumentskydd vid köp

 1. Digital integritet, konsumentskydd och konkurrensrätt - tre sidor av samma mynt? Personlig integritet och konsumenters utsatthet på nätet är två frågor som ökat i betydelse och aktualitet. I och med ökad digitalisering har integritet och konsumentskydd fått sällskap av en konkurrensrättslig kamrat
 2. Sverige Svenska Global Denmark Estonia Finland Lithuania Latvia som bägge reglerar konsumentskydd och som syftar till att främja en hög konsumentskyddsnivå genom gemensamma regler om köpeavtal respektive avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll eller digitala tjänster mellan näringsidkare och konsumenter
 3. Ditt konsumentskydd vid fondsparande Fondverksamheten i Sverige styrs av lagar, Finansinspektionens föreskrifter och branschens egna riktlinjer. Det är ett omfattande regelverk som fondbolagen ska följa, men som du som sparare inte ska behöva sätta dig in i. Det finns dock tre regler som kan vara bra att känna till
 4. Priser och KampanjerCitiSenior konsumentskydd Priser Gällande priser anges på webbplatsen. Priserna för produkter och tjänster inkluderar moms eller är icke momspliktiga. Seniorbutiken förbehåller sig rätten till prisändringar. Kampanjkoder Kampanjkoder måste anges i den relevanta delen av orderprocessen. Vi kan inte i efterhand tillämpa en kampanjkod på beställningar som redan.

Konsumentskyddet mer värt Men regeringen, som tagit fram den tänkta lagändringen som ett sätt att motarbeta skuldsättningen i samhället, skakar av sig kritiken. Att nya krav för att stärka konsumentskyddet initialt kan innebära en liten ökad kostnad för en handlare eller betaltjänstbolag är inget unikt Finansiell stabilitet och konsumentskydd. Enheten ansvarar för resolutionsplanering för de större gränsöverskridande bankkoncerner som är aktiva i Sverige. Det innebär till exempel att ta fram resolutionsplaner för de svenska bankkoncernerna

För konsument Konsumentverke

De exkluderade djuren i EU - www

Vårt arbete Konsumentverke

Få koll på de konsumentskydd som skyddar era kunder - både i Sverige och inom EU Få hjälp att sätta rutiner internt för att skapa trygghet för de anställda och att skydda ert varumärke EUs 10 principer för kundklagomå konsumentskydd inom premiepensionssystemet Fondbolagens förening 2019-03-21 För frågor kontakta: Sverige bör verka för att tillsynen över aktörer som omfattas av den unionsrättsliga lagstiftningen ensas och är förutsägbar, ändamålsenlig och effektiv 29 President Barack Obama uppmanar republikaner i kongressen att inte riva upp två år gamla lagar som ska stärka konsumenternas makt gentemot storfinansen Stort konsumentskydd i svensk fondlagstiftning. Sverige har vidare infört extra konsumentskyddsregler i den svenska lagstiftningen som går utöver vad som gäller inom övriga Europa. Detta tycker vi är bra så länge dessa regler inte får en etableringshindrande verkan

Svagt konsumentskydd kring andrahandsbiljetter i Sverige

Konsumentskyddet för europeiska flygpassagerare stärks från början av nästa år, har EU:s ministerråd beslutat trots flygbolagens protester Bostadsbyggare går ihop för stärkt konsumentskydd Publicerad: 20 November 2018, 12:21 JM, Veidekke Bostad, Skanska, Peab, Obos Sverige, Besqab och Bostadsrätterna har gått samman i Trygg Bostadsrättsförening December är en galen månad på många sätt. Politiken är till för att underlätta människors vardag. Ett starkare konsumentskydd skulle ge oss en tryggare julmånad. Det skriver Veronica Palm (S) I grunden är det nämligen mycket märkligt att det starka konsumentskydd som finns i Sverige när det gäller konsumentvaror eller köp av resor och andra tjänster, i stort sett saknar motsvarighet när det gäller välfärdstjänster som vård, skola och omsorg Krafttag för konsumentskyddet. 2020-03-12. Just nu sker det förändringar på konsumentskyddsområdet i Sverige och EU. Den svenska lagstiftaren håller i detta nu på att implementera en av EU:s förordningar på konsumentskyddsområdet, samtidigt som ett nytt konsumenträttsdirektiv har klubbats igenom i Bryssel

De stora tekniska och strukturella förändringar som har skett inom elförsörjningen både i Sverige och utomlands sedan lagens tillkomst skapade tillämpningsproblem vilket bidrog till den nya ellagens tillkomst. Regelverket för elmarknaden kompletterades med bestämmelser om konsumentskydd digitalt konsumentskydd Pär Nygårds Näringspolitisk expert. Vårt uppdrag Skapa bästa möjliga marknadsförutsättningar för techsektorn i Sverige www.itot.se. Varför data är viktigt. Kort om data • Data är en förutsättning för att, vi med hjälp av mjukvara, bättre sk

ECC Sverige

Utökat konsumentskydd vid tidsdelat boende (pdf 1 MB) I lagrådsremissen föreslår regeringen en ny lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt. Förslaget syftar till att genomföra ett nytt EU-direktiv om marknadsföring och ingående av sådana avtal Stärkt konsumentskydd vid e-handel Publicerad 28 juni 2019 När konsumenter ska betala på e-handelsplatser är det vanligt att det betalningsalternativ som presenteras först - eller är förvalt - innebär att konsumenterna tar en kredit I Sverige klassas CBD idag som ett kosttillskott. För människor som inte lider utav kroniska symptom som förhindrar de att leva livet till fullo, men ändå vill förbättra sin vardag kan man införskaffa CBD, då bieffekterna är så få och de positiva effekterna är så många kan man inta CBD och avnjuta de positiva effekterna utan att behöva oroa sig för vad som kommer härnäst Försäkringsbranschen har idag enats om skärpta regler som stärker konsumentskyddet. Det 2014-06-30 20:23 CEST. I Sverige finns drygt 1 miljon bostadsrättslägenheter. Men förstår. Konsumentskydd -- Sverige (sao) Offentlig tillsyn -- Sverige (sao) Finansiella tjänster -- Sverige (sao) Indexterm och SAB-rubrik Oeaae-c Marknadsrätt och konsumenträtt: Sverige Klassifikation 343.485071 (DDC) Oeaae-c/DR (kssb/7

Sper är en branschorganisation som representerar den digitala och den fysiska spelmarknaden i Sverige. Vi vill att spel ska vara en rolig upplevelse och samtidigt innebära ett högt konsumentskydd. Vi har bland annat tagit fram gemensamma riktlinjer för spelreklam och jobbar mycket med kunskapsutbyte mellan spelbolag, spelansvarsaktörer, myndigheter och forskare Norra Skåne är lokaltidning med huvudkontor i Hässleholm. Det är en komplett nyhetstjänst som levererar lokala nyheter, sport samt kultur och nöje från Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Kristianstad och övriga Skåne. NSK erbjuder senaste nytt, inrikes, utrikes och ekonomi och lokala annonser Konsumentskydd; Tema Konsumentskydd. Ett gott konsumentskydd kräver att konsumenterna erbjuds enkel och tydlig information. Det är också viktigt att förebygga de intressekonflikter som kan finnas mellan en konsument och försäkringsföretaget eller försäkringsförmedlaren KONSUMENTSKYDD INOM FÖRSÄKRING Konsumenter får ta ett allt större ansvar för sin egen ekonomiska trygghet. pension i Sverige. Ersättningskollen.se är framtagen av Svensk Försäkring, Försäkringskassan och AFA Försäkring. Den visar vad man får i ersättning om man bli

Svensk Handel vill påpeka vikten av att Sverige inte överimplementerar, dvs. ställer strängare krav vid genomförande, tillämpning och tolkning än vad EU-lagstiftningen kräver. Microsoft Word - Svensk Handel_Remissvar_Ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal SOU 2020_51.doc Konsumentskydd. Enkelt, tryggt och säkert att handla. Allt om våra villkor för köp av produkter, köpprocess, leverans, ångerrätt, reklamation med mera. KonsumentSKYDD Coronalinjen legalt. Att handla på nätet bygger inte enbart på förtroende

Ångerrätt och ReklamationerCitiSenior konsumentskydd Ångerrätt - 14 dagar Dina rättigher som konsument är som följer: Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter beställningsdatum. Vill du utöva ångerrätten ska du skicka epost till vår kundservice (se nedan) Regeringen vill stärka konsumentskydd Publicerad 17 mars 2006 Konsumentverket ska få en mer aktiv roll med mer marknadskontroll, föreslår regeringen i den konsumentproposition som presenteras. Välja elbolag med utökat konsumentskydd. En ny certifiering, Schysst elhandel, finns nu på elmarknaden. Syftet med certifieringen är att kunden ska kunna känna sig trygg med sitt val av elavtal. En Schysst elhandlare ska leva upp till 17 kundlöften som går längre än vad lagen kräver Kvalitetsgaranti vid köpcitiSENIOR Vad garanterar vi vid beställning? Vi garanterar att hela köpprocessen från beställning till leverans håller en hög kvalitet. Smidig Beställning Din beställning ska vara enkel och smidig att genomföra och inte minst säker vad gäller själva betalningen och skydd av dina personuppgifter. Vår köpprocess garanteras av användarvillkoren. Europeiska kommissionen har lanserat den nya konsumentagendan med prioriteringar för konsumenter i EU 2020- 2025. Den nya agendan tar ett helhetsgrepp kring konsumenter via olika sektorer och målet är att säkerställa konsumentskydd vid genomförande av annan EU-politik. EU- kommissionen prioriterar i agendan en grön övergång, digitaliseringen, efterlevnad av konsumenträttigheter och.

- En särskild utmaning för Sverige är att vi försöker harmonisera Mifid2 som gäller från 3 januari 2018, med IDD. För en kund ska det inte vara någon skillnad avseende konsumentskydd att köpa en fond i en kapitalförsäkring eller köpa den utan försäkring, i en ISK eller liknande Arbetet för att skydda konsumenter på det finansiella området är bättre idag än 2006, då området senast granskades av Riksrevisionen. Trots det upplever konsumenter fortfarande problem. Riksrevisionen rekommenderar nu ett antal åtgärder för att förbättra den statliga tillsynen Stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden (pdf 487 kB) Inlåningsverksamhet - dvs. mottagande av återbetalningspliktiga medel från allmänheten - kan i huvudsak drivas av kreditinstitut (banker och kreditmarknadsföretag) och inlåningsföretag Stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden LO avstår från att yttra sig i ärendet. Med vänlig hälsning Landsorganisationen i Sverige Annika Nilsson Kanslichef ENHET Enheten för ekonomisk politik DATUM 2019-12-05 DIARIENUMMER 20190292 HANDLÄGGARE Ola Pettersson ERT DATUM 2019-11-12 ER REFERENS Fi2019/03768/B Finansdepartemente Ingen ersättning. Sverige saknar fungerande konsumentskydd vid småhusbyggen. Det är kontentan av en hovrättsdom nyligen då ett byggföretag friades från ansvar för omfattande mögelskador

Spara till nästa hemester - Fondkollen

Konsumentlagar och regler - Konsumentväglednin

För att stärka konkurrens och konsumentskydd föreslår Konkurrensverket förändringar i Evidensiakoncernen hade då en nettoomsättning på 1,1 miljarder kronor i Sverige,. Nyheter om Konsumentskydd från den svenska pressen. Vi samlar nyheter om Konsumentskydd från över 100 svenska källor. Konsumentskydd Konsumentskydd vid telefonförsäljning, dir. 2013:95 (pdf 112 kB) Problem i samband med telefonförsäljning av varor och tjänster har uppmärksammats alltmer under senare tid. En betydande del av anmälningarna till Konsumentverket rör numera telefonförsäljning

Stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden - Regeringen

Efterfrågan på djursjukvård har ökat kraftigt de senaste åren - och försäkringsbolagen tjänar miljarder på dyra djurförsäkringar Inom det digitala området ska konsumentskyddet och produktsäkerheten stärkas. Bland annat ska regler skärpas för finansiella tjänster för privatpersoner och regler införas för artificiell intelligens. Sårbara grupper som barn, äldre, och personer med funktionsnedsättning, ska få särskilda skydd. Bengt Ljung +32 22 30 74 5 Här hittar du den senaste kvartalsstatistiken för försäkringsbranschen. Här hittar du också en statistikdatabas med marknadsstatistik för att göra egna sökningar. Konsumentskyddet bör stärkas när det gäller marknadsföring på nätet, det föreslår regeringens utredare Gunnar Larsson. Enligt honom har den snabba utvecklinge Konsumentskyddet på spelmarknaden. Många av spellagens krav på konsumentskydd och spelansvar fanns även innan omregleringen. Däremot saknade staten möjlighet att kontrollera hur spelföretagen utan tillstånd i Sverige i praktiken har arbetat med detta. Spelföretag köpte spelreklam för 7,4 miljarder kronor under 2018

Konsumenträtt - Wikipedi

Hitta mer. Hitta mer. Nyheter. Nyheter; Uppsala; Östhammar; Tierp; Enköping; Knivst I Norge har frågor om konsumentskydd vid telefonförsäljning uppmärksammats politiskt under senare år. I syfte att stärka konsumentskyddet genomfördes 2009 ett flertal lagändringar. Ett nytt statligt register infördes där konsumenter som inte vill bli kontaktade i marknadsföringssyfte kan registrera sitt telefonnummer Sverige tycker konsumentskydd går för långt 23 juni 2016 Riksdagen röstade på onsdagen för skicka in en klagan på att EU-kommissionens förslag om ett stärkt samarbete för att höja konsumentskyddet för näthandel strider mot närhetsprincipen I propositionen föreslås vidare att konsumentskyddet i vissa avseenden ska stärkas för alla konsumentavtal, dvs. även avtal som ingås i butik. Ett avtalsvillkor som innebär att konsumenten är hänvisad till ett betalnummer för telefonkontakter med näringsidkaren efter det att ett avtal ingåtts ska anses oskäligt

Ett stärkt konsumentskydd vid finansiell rådgivning

Telefonförsäljning, innesälj eller telemarketing är försäljningsmetoden att via telefon marknadsföra och sälja en produkt eller tjänst till en målgruppsinriktad eller en slumpvis utvald person.. I Sverige regleras telefonförsäljning av en rad lagar, bland annat lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (särskilt ångerrätten) och marknadsföringslagen Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Företagare har nämligen inte lika bra konsumentskydd som privatpersoner har.; Intill dess att Sverige får ett fungerande konsumentskydd vid småhusbyggande är kanske det säkraste att avstå från att köpa nytt småhus.; Vi hoppas också att den pågående utredningen om konsumentskydd vid. Konsumentskyddet inom det finansiella området - fungerar tillsynen? Sverige. Riksrevisionen (utgivare) Alternativt namn: Riksrevisionen Se även: Sverige. Riksdagens revisorer Se även: Sverige. Riksrevisionsverket Se även: The Swedish national audit office ISBN 91-7086-079-3 Stockholm : Riksrevisionen, 2006 Svenska 85 s. + Bilagor (89 s.

Värmesystem - Villaliv listar 10 uppvärmningssätt - Villalivet

Konsumentskydd inom EU - Konsumentforum

Det gör Sverige, räknat häst per invånare, som ett av Europas mest hästälskande länder. Västra Götaland, med sina omkring 60 000 hästar, är jämte Skåne, Sveriges största hästlän. Hästnäringen är den bransch där dagens konsumentskydd slår helt fel för säljaren Konsumentskydd De här Allmänna villkoren (Villkoren) är tillämpliga på det avtal som du som konsument sluter med Skobes Bil AB, organisationsnummer 556043-7039 och dess dotterbolag, nedan kallad Butiken. För att ta tillvara dina intressen som kund tillämpas bestämmelserna Bättre konsumentskydd. Publicerad 2006-06-29 Annonsvänligt Sverige Anmäl störande/felaktig annons. Kontakta DN. Här hittar du information om hur du kontaktar de olika avdelningarna på D

SESSAN - HACKMAN / NILSJOHAN - KNISchysst Elhandel - Borlange Energi

EU-enighet om starkare konsumentskydd 2 april 2019 Förhandlare från EU-parlamentet och medlemsländerna enades på tisdagen om ett nytt regelverk om att stärka konsumenträttigheter vid nätköp och att produkter av olika kvalitet inte får säljas i medlemsländerna Konsumentskydd vid modemkapning : delbetänkande / av Utredningen om obehörig användning av kontokort samt konsumentskydd vid s.k. modemkapning. Sverige. Utredningen om obehörig användning av kontokort samt konsumentskydd vid s.k. modemkapning (författare) Alternativt namn: Utredningen om obehörig användning av kontokort samt konsumentskydd vid s.k. modemkapnin

 • Youtube com big shaq.
 • Rencontre agriculteur bretagne.
 • Trosuppfattning synonym.
 • Lampan.
 • Identifiera träd blad.
 • Vitamix blender tnc 5200.
 • Privata sånglektioner västerås.
 • Mariasystrarna falun.
 • Pärlspont byggmax.
 • Garmin connect logga in.
 • Åsa larsson serie.
 • Https //discord log in.
 • Minnie driver kate driver.
 • Zeinas kitchen pasta.
 • Microsoft surface pro 4.
 • Vienna italien.
 • Inneslutet område.
 • Nylands brigad kontaktuppgifter.
 • Svenska låtar om samhället.
 • Ringtjänst arlöv.
 • Мотивиращи цитати и мъдри мисли.
 • Viltförsäkring bil.
 • Dynamisk bild.
 • Charlottetown kanada.
 • Långbens galna gäng swefilmer.
 • Nzz app.
 • Inneslutet område.
 • Språkkurser västerås.
 • Trollvinter i mumindalen stockholm.
 • Bezirk oberpfalz mitarbeiter.
 • Flytta hemifrån budget.
 • Pashley clubman.
 • Bourdieu kapitalteori.
 • Bordslampa lagerhaus.
 • Bonader.
 • Skridskoskola stockholm.
 • Matton ritningstub.
 • Minnesota facts.
 • Uppsvälld fotknöl.
 • Gamla saab modeller.
 • Tanzwelt wankmüller team.