Home

Tillgodoräkna kurser lnu

Kurs-/er som jag tidigare har läst och vill tillgodoräkna. Yrkeserfarenhet som jag vill tillgodoräkna: För tidigare studier anges lärosäte, land, kurskod, kursnamn, utbildningsnivå samt högskolepoäng Tillgodoräknande. Inom programmet kan du tillgodoräkna dig kurser mot motsvarande kurser vid andra universitet och högskolor. Har du alltså redan läst en grundkurs i programmering med Java behöver du alltså inte läsa om vår Java-kurs utan du kan tillgodoräkna dig denna kurs Tillgodoräknande. Inom programmet kan du tillgodoräkna dig kurser mot motsvarande kurser vid andra universitet och högskolor. Har du alltså redan läst en grundkurs i programmering med C# behöver du alltså inte läsa om vår C#-kurs utan du kan tillgodoräkna dig denna kurs Sök kurs- och utbildningsplaner. Sök. Sök bland: Kurser Program Linnéuniversitetet Högskolan i Kalmar Växjö Universitet Sök på kurskod, benämning eller del av kurskod/benämning. De flesta kurser har flera versioner av kursplanen, de visas med en länk till varje version/termin.

Student - dvs. den som är antagen och bedriver utbildning vid Karolinska Institutet har rätt att ansöka om att få tillgodoräkna sig tidigare utbildning, annan utbildning, yrkesverksamhet eller annan reell kompetens Om du väljer att genomföra den kurs du har ansökt om att få tillgodoräkna dig, eller av annan anledning inte vill ansöka om tillgodoräknande, är det viktigt att du återtar din ansökan. Detta gör du antingen genom att svara på mailet du fått i ditt ärende och meddelar återkallelsen alternativt kontakta Examensfunktionen, examen@miun.se , och uppger ditt ärendenummer Om det gäller en kurs inom ditt huvudområde eller kurs inom annat ämne som är obligatoriskt och ska ingå i din examen måste ett tillgodoräknande göras. Varje institution beslutar om tillgodoräknande av tidigare studier inom sitt ämnesområde, inklusive utländsk utbildning och utbytesstudier Har du som student läst vissa kurser vid ett svenskt eller utländskt lärosäte med godkänt resultat har du rätt att tillgodoräkna dig dessa i en högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller inte om det är väsentlig skillnad mellan kurserna. Vid en ansökan om tillgodoräknande görs alltid en individuell prövning

Ett modernt och internationellt universitet med placering i Kalmar och Växjö. Vi bidrar till samhällsutveckling genom forskning, utbildning och samverkan Du som önskar tillgodoräkna dig tidigare utbildning, ska ha avklarat studier med godkänt resultat som motsvarar kurs/utbildning vid LTU. Gäller endast obligatoriska kurser inom program, valfria kurser tillgodoräknar man inte, de bifogas vid ansökan om examen

Observera att du lämnar en blankett för varje kurs vid lärosätet som du ansöker om ska tillgodoräknas dig. Tänk på att ansöka i god tid före kursstart! Handläggningstiden varierar men räkna med att det kan ta 4 arbetsveckor innan du har fått beslut, eller mera om bedömningen så kräver Ange de kurs eller de moment som önskas tillgodoräknas på därför avsedd blankett samt vilken kurs eller moment de ska tillgodoräknas som. Skriv ut blanketten i liggande format! Blanketten lämnas sedan till studievägledaren tillsammans med betyg, kursbeskrivning, litteraturlista samt intyg om hur många credits eller dylikt som motsvarar heltidsstudier på det aktuella universitetet Om du vill tillgodoräkna dig tidigare utbildning som en del av en kurs vid SLU, vänder du dig till examinator på kursen eller studierektorn vid den institution som ger kursen. Det är examinator/den kursgivande institutionen som fattar beslut om tillgodoräknande av del av en kurs

Ansökan om tillgodoräknande portalba

Kurser som lästs vid utländska universitet kan vanligtvis tillgodoräknas i en examen vid Uppsala universitet. Studerande som har läst vid annan högskola i Sverige kan normalt ta med sig dessa studier i en examen utan särskilt tillgodoräknande. Detsamma gäller även vanligtvis för utbildning som tillgodoräknats av annan högskola Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett. Du hittar blanketten till höger. Samtidigt med ansökan lämnar du in LADOK-intyg där det framgår vilken kurs du vill tillgodoräkna, antal poäng på denna kurs samt en kursbeskrivning och litteraturlista över den kurs som du har läst Tillgodoräknande av kurs Du som är antagen till ett utbildningsprogram ska läsa enligt utbildningsprogrammets utbildningsplan. Om du anser att du genom tidigare studier vid svensk högskola eller utländskt lärosäte eller genom yrkesverksamhet har meriter som motsvarar innehållet i din nuvarande utbildning kan du ansöka om tillgodoräknande Kurser som du läst vid andra högskolor i Sverige eller vid utländska universitet kan du vanligtvis tillgodoräkna i en examen vid Umeå universitet. Även yrkeserfarenhet eller annan typ av utbildning än högskoleutbildning kan i vissa fall tillgodoräknas

Antagning.se är webbplatsen där du kan anmäla dig till kurser och program vid Sveriges universitet och högskolor. Här kan du också läsa allt du behöver veta om anmälan och antagning till högskolestudier Kurserna som jag läst är och funderar på om jag kan tillgodoräkna:<br>Civilrätt 15hp, 1RV821 (HT14)<br>Ekonomi 30hp, 1FE855 (VT14), 1FE870 (HT14)<br>Skatterätt 15hp, 1RV841 (HT15)<br>Nationalekonomi 30hp, 1NA821 (HT13), 1NA830 (VT15) Slutligen: Kan jag tillgodoräkna dessa kurser i min fastighetsmäklarutbildning?, och räknas mina kurser i nationalekonomi som den fördjupning som krävs Ändrat antal poäng eller kurser. Om du börjat studera mindre eller mer än vad du skrev i din ansökan är det viktigt att du meddelar det till oss. Här hittar du information om när och hur du anmäler ändringar, vad som händer om du inte anmäler ändringar samt vad som händer efter ändringen

Kurser från andra svenska högskolor eller universitet kan ingå i en generell examen utan något särskilt tillgodoräknande. Om du vill tillgodoräkna dig yrkeserfarenhet eller utbildning utanför högskolesystemet - så kallad reell kompetens - måste en särskild bedömning göras - anger vilken kurs du ansöker om att få tillgodoräkna dig - anger på vilket sätt du har tillägnat dig kunskaper motsvarande kursens lärandemål - skickar med relevanta intyg. Är du osäker på hur du ska fylla i blanketten eller har andra frågor om tillgodoräknande är du välkommen att kontakta din programplanerare Det innebär att det kan ges ett erkännande, vilket kan innebära att du får tillgodoräkna hel kurs, del av kurs eller del av program. Så här ansöker du. När du har blivit antagen och registrerat dig på en utbildning vid Försvarshögskolan kan du göra en ansökan om validering via blanketten Ansökan om tillgodoräknande

Kurser som en student läst vid andra högskolor i Sverige eller vid utländska universitet kan vanligtvis tillgodoräknas i en examen vid Högskolan Dalarna Tidigare högskoleutbildning/kurser (svensk eller utländsk) kan tillgodoräknas som hel kurs eller moment inom en kurs i ett utbildningsprogram eller fristående kurs. Förutsättningen är att innehållet i utbildningen/kursen som du läst inte skiljer sig väsentligt åt i förhållande till syfte och mål med utbildningsplan/kursplan för utbildningsprogrammet/kursen vid Stockholms.

Tillgodoräknande - Mjukvaruteknik, Högskoleingenjö

Kursen rapporteras som forskarkurs av kursansvarig institution. vid byte av ämne i utbildningen på forskarnivå. Kurser som inte lästs inom utbildningen på forskarnivå vid Uppsala universitet utan tillgodoräknats inom det tidigare ämnet behöver däremot tillgodoräknas på nytt i den mån de ska ingå i det nya ämnet I tjänsten Ansök om och följ tillgodoräknande kan du ansöka om att tillgodoräkna kurser från andra universitet och inom Chalmers. Läs riktlinjerna för ansökan om tillgodoräknande för mer information. Riktlinjerna beskriver också hur du gör om du vill överklaga ett beslut Du måste kunna visa att du har minst godkänt resultat i den kurs du vill tillgodoräkna dig. Ditt betyg sätts alltså inte vid ansökan om tillgodoräknande, utan det sattes när kursen du vill tillgodoräkna dig avslutades och av den högskola som då gav kursen Kurserna ska vara på en nivå som motsvarar svenska högskolestudier. I USA liknar kurserna på första året, s.k. Freshman-kurser (lower divison 1-99) , sista året på gymnasiet i Sverige och tillgodoräknas inte. Kurser som normalt inte ingår i en svensk examen (tex sportutövning, dans eller vinprovning) tillgodoräknas int Har du läst en nedlagd kurs vid Linnéuniversitetet och klarat delar av den kan du tillgodoräkna dig dessa i en ny kurs via blanketten nedan. För att ansöka om tillgodoräkning måste du vara registrerad vid en kurs på Linnéuniversitetet. Mer information finns här Tillgodoräknande. Blankett Lokala regler tillgodoräknand

Tillgodoräknande - Webbprogrammerare 120 hp / 180 h

För att vara behörig att läsa en utbildning på avancerad nivå krävs det att du har en utbildning på grundnivå. Var noga med att titta efter sista anmälningsdatum på Lnu.se för de utbildningar som du är intresserad av. Det kan variera mellan 15 januari, 15 mars, 15 april eller 15 oktober En kurs eller del av kurs som du fått tillgodoräknad kan inte ingå i din examen tillsammans med den kurs du grundat tillgodoräknandet på, då poängen inte kan räknas två gånger. Det kan också förekomma överlapp mellan tidigare meriter och det som tillgodoräknas. Om så är fallet får du information om det i samband beslutet Om du tidigare har läst någon eller några kurser vid ett annat lärosäte kan det finnas möjlighet att få tillgodoräkna dig dessa kurser i utbildningen vid Högskolan Kristianstad. Motsvarande gäller även om du på annat sätt än genom studier har uppnått de kunskaper och färdigheter som krävs för de kurser du vill få tillgodoräknade Ansökan om tillgodoräknande av hel kurs eller del av kurs Ange nedan vilken kurs på Malmö universitet som du önskar tillgodoräkna. Gäller det del av kurs, ange momentet/provkoden. Kurskod Kursens namn Antal hp Ange nedan den eller de kurser du vill åberopa (som du har läst tidigare)

Kurs- och utbildningsplane

 1. följande kurs/kursmoment . Jag vill tillgodoräkna detta som: Kurskod, kursnamn/momentnamn på lärosäte . Högskolepoäng /ECTS Datum Kurskod, kursnamn/momentnamn . Högskolepoäng /ECTS . Jag försäkrar även härmed att jag tagit del av blankettens instruktioner (se baksida): Datum Namnteckning Eventuellt meddelande till handläggar
 2. Om du vill ta ut en generell examen kan du lägga till kurser från andra svenska högskolor eller universitet utan något särskilt tillgodoräknande. Så ansöker du om tillgodoräknande. Du ansöker själv på MittKau, gå in på Genvägar och Ladok för studenter Ansök om. Du ska endast ange en kurs per ansökan
 3. Välkommen till Ladok för studenter Welcome to Ladok for students. Ladok - start. Inloggning sker via ditt lärosäte / Login via your higher education institutio
 4. Att läsa en kurs på distans. Under de senaste åren har intresset för att läsa en utbildning på distans ökat markant och även utbudet på bra distansutbildningar. Idag kan man läsa allt möjligt på distans, se lista ovan för att hitta en kurs som passar dig. Det finns allt ifrån kostrådgivning och skepparexamen
 5. Om kursen lästs vid Psykologiska institutionen behöver kursplan och litteraturlista ej skickas med. I förekommande fall ska du även bifoga uppsats. Observera att du själv ska ange vilken kurs som ska tillgodoräknas och som därmed motsvarar den kurs du redan läst
 6. Rätten tillgodoräkna tidigare studier regleras i högskoleförordningen (1993:100). Vid Högskolan i Gävle gäller också Lokal handläggningsordning för tillgodoräknande (Dnr HIG-STYR 2018/119) För att vi ska kunna bedöma om du kan tillgodoräkna dig en kurs måste du vara aktiv student vid Högskolan i Gävle
 7. Doktorander kan ansöka om att få tillgodoräkna sig följande in i sin forskarutbildning (enligt 6 kap. 6- 7§ i högskoleförordningen [1993:100]): Högskoleutbildning/kurser från svenskt eller europeiskt lärosäte (gäller ej kurser som ingår i grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå, se nedan)

Tillgodoräknande Karolinska Institutet Utbildnin

 1. Yrkeshögskoletuderande som önskar tillgodoräkna sig hela eller delar av kurser ska begära detta skriftligen, där det ska framgå vilka delar och kursmoment som den studerande begär tillgodoräknande för. Den skriftliga begäran ska lämnas till utbildningssamordnaren i god tid före aktuell kursstart
 2. Våra kurser på grundnivå. Kurser på avancerad nivå. Med en examen från grundnivå har du möjlighet att söka vidare till kurser på avancerad nivå. I vissa fall kan det också vara möjligt att läsa kurser på avancerad när man avklarat 90-120 högskolepoäng inom ett ämne. Våra kurser på avancerad nivå
 3. Lärarlyftet omfattar behörighetsgivande kurser för lärare i många ämnen och skolformer, samt speciallärarutbildningen för lärare. Utbildningen vänder sig till legitimerade lärare inom alla skolformer eller lärare som har en behörighetsgivande examen. Distanskurser på lärosäten. Kurserna anordnas av utvalda universitet eller.

Kurser med inriktning gymnasieskolan: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörighet. Kurser i svenska som andraspråk för undervisning i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare: Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och saknar 30 hp i svenska som andraspråk Där kan du redovisa vilka kurser du har gått och vill tillgodoräkna dig, samt vilka kurser du planerar att gå. Om du skickar in ansökan först och din studieplan senare är det bra om du skriver ett kort tillägg till din ansökan om att du kommer att ansöka om tillgodoräknande av tidigare meriter Begäran om att få tillgodoräkna sig kurser i juridik från Linköpings universitet för kursen Processrätt inom juristutbildningen vid Stockholms universitet. Beslut 2002-11-15 (reg.nr 41-838-02) Begäran om att få tillgodoräkna sig kurs i pedagogik för pedagogikkurs inom sociala omsorgsprogrammet vid Luleå tekniska universitet Ovanstående önskas tillgodoräknas som följande kurs/kurser vid KTH . Kurskod . Kursnamn (om inom ramen för valfria kurser skriv valfri kurs) Hp . Kurs 2* Min ansökan grundas på följande kurs/kurser som jag läst eller yrkesverksamhet (reell kompetens) Kurskod För dig som studerat utomlands inom ramen för utbytesstudier kan dina poäng tillgodoräknas eller ekvivaleras, under förutsättning att dina studier har varit på akademisk nivå. Detta är något som HT-Internationella kontoret kan hjälpa dig med om du läser fristående kurser

Tillgodoräknand

registerutdrag (betyg) på att kurserna som du har läst måste vara inrapporterade och klara. Tillgodoräkning mot reell kompetens i form av arbetslivserfarenhet. Om du har yrkeserfarenhet som motsvarar kursmålen i någon kurs i din utbildning har du möjlighet att ansöka om att tillgodoräkna dig denna kurs Kurser som enbart delvis kan tillgodoräknas som våra kurser ska kompletteras enligt examinators anvisningar efter det att tillgodoräknandet har beviljats. Kurser anses inte vara avslutade förrän kompletteringen har rapporterats och hela kursen har betygsatts med ett slutbetyg

Tillgodoräkna kurser. Studieuppehåll/avbrott. Ansök om examen. Utbildningsvetenskapliga studentrådet. Möt våra studenter. Under de olika de kurserna får du de pedagogiska och didaktiska grunder som är förutsättningen för ett utvecklande arbete som lärare Ett tillgodoräknande innebär att kurserna du läser under utbytet tillgodoräknas som en del i din utbildning och får användas i en examen från Chalmers. Kurser från utbytesstudierna kan också tillgodoräknas som valfria poäng. Utbildningssekreteraren för ditt program är den som preliminärt godkänner Tillgodoräkna kurserna. Kurser du har läst utomlands kan du tillgodoräkna till svenska högskolepoäng när du har kommit hem. Kurserna tillgodoräknas antingen som motsvarande en kurs du skulle ha läst här, t.ex. Statsvetenskap B, eller som fristående kurser

Tillgodoräknande av studier och yrkesverksamhet

 1. skas eftersom de poäng som du tillgodoräknar dig inte är studiemedelsberättigade
 2. en (ter
 3. En kurs som tillgodoräknats anses avklarad men du får inget betyg på den. Det betyg du fått på den kurs som du läst och använt som grund för tillgodoräknandet följer alltså inte med till den kurs som tillgodoräknats. Förhandsbesked. Det är inte alltid möjligt att få veta i förväg om det går att tillgodoräkna en kurs
 4. Tillgodoräknande av kurser. Ansökan för tillgodoräkning av kurser Den som har läst, eller planerar att läsa, kurser vid annat lärosäte och som anser att dessa kan tillgodoräknas istället för någon av de obligatoriska kurserna kan ansöka om tillgodoräkning

Eftersom LTH-gemensamma kurser (kurser med koden GEM) definieras som externt valfria gäller maxgränsen 15 hp även för dessa kurser. Undantag Om du fram till den 10 februari 2014 redan har fått programledningens beslut på att i examen räkna med externt valfria kurser och också har genomfört GEMkurser, och dessa tillsammans överstiger 15 högskolepoäng, så medges du undantag från.

Engelsk översättning av 'tillgodoräkna sig' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online Har du kurser från tidigare studier som du önskar tillgodoräkna dig i en examen från JIBS skall ett samlat betygsdokument över dessa kurser lämnas in tillsammans med fullständiga kursplaner på engelska eller svenska. Blankett hittar du här. Från och med den 1 januari 2011 gäller nya regler för tillgodoräknande av kurser vid JIBS Du kan som mest tillgodoräkna dig tre timmar per år där du har varit lärare eller seminarieledare. Krav på 10 timmar per år. För varje kalenderår ska du gå kurser om totalt minst tio timmar. Om du har gått kurser om fler timmar under ett kalenderår kan du tillgodoräkna dig högst fem av dessa timmar året därpå Att tillgodoräkna delmoment av en kurs eller ett prov skiljer sig från att tillgodoräkna en hel kurs. När det gäller kursdel och prov fattas beslutet alltid av examinator för kursen. Du ansöker då om ett tillgodoräknande direkt hos den institution som är ansvarig för kursen via institutionens kurskansli Kurser som i regel brukar kunna tillgodoräknas som icke-juridiska specialkurser om max. 15 hp är främst grundkurser inom ämnena kriminologi, företagsekonomi, nationalekonomi, statsvetenskap, statistik eller liknande

Om jag bara får tillgodoräkna mig de tre nämnda kurserna från den gamla utbildningen så har jag tillräckligt många poäng för att ta ut en examen. När Pelle började på en ny teknologutbildning kunde han tillgodoräkna sig ett par av de inledande matematikkurserna han läst på sin förra utbildning Kriminologiprogrammet rustar dig för att kunna arbeta kunskapsbaserat med frågor som berör brott och otrygghet. Det innebär att du efter utbildningen kan identifiera problem som relaterar till brott och otrygghet, analysera varför dessa uppstår, samt leda planeringen, genomförandet och utvärderingen av de åtgärder du föreslår för att minska problemen Läkarprogrammet är VÄLDIGT kinkiga med att tillgodoräkna kurser. Ofta kan du inte ens tillgodoräkna kurser som du läst PÅ LÄKARPROGRAMMET (i en tidigare version av läkarprogrammet, eller på annan studieort). Och om du, i bästa fall, lyckas tillgodoräkna någonting, så kommer du bara bli ledig den tiden Du som är antagen som student vid Stockholms universitet kan om du tidigare läst specialpedagogik hos oss eller vid ett annat lärosäte tillgodoräkna dig dessa kurspoäng. I en examen på avancerad nivå kan du max få tillgodoräkna dig 30 hp från kurser på grundnivån Tillgodoräknande av kurser eller annan utbildning. Om du har genomfört en annan utbildning som motsvarar en eller flera kurser hos Fysikum, har du möjlighet att ansöka om tillgodoräknande. Vid en ansökan om tillgodoräknande bedömer vi hur din tidigare utbildning motsvarar det du vill tillgodoräkna dig

Tillgodoräknande - Södertörns högskol

Rätten att tillgodoräkna sig tidigare studier regleras i högskoleförordningen. För att en bedömning skall göras måste man vara antagen till och bedriva studier vid universitetet. Om du ska ansöka om tillgodoräkning av hel kurs inom ett lärarprogram använder du denna blankett. Blanketten öppnar upp sig allt eftersom du fyller i fälten Om du vill tillgodoräkna dig en valbar kurs, (dvs ansöka om tillgodoräknande för en av de valbara kurser som programmet erbjuder) ska du istället på sid 1 ange Valbar kurs i fältet Kursens benämning vid KI och det antal högskolepoäng (hp) som du önskar tillgodoräkna dig i fältet högskolepoäng, kurskodsfältet lämnas tomt Däremot kan du inte tillgodoräkna kurser på avancerad nivå som du inkluderat i din kandidatexamen om du senare läser ett masterprogram. På masterprogrammen får du läsa kurser på grundnivå upp till 30 hp. Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik startar på grundnivå och läser de två sista åren på avancerad nivå

Lnu.se - Ett modernt universitet i Smålan

Tillgodoräknande av kurs - Luleå tekniska universitet, LTU

 1. Välkommen till medieproduktion.se På denna webbplats kommer studenter från Institutionen för journalistik och medier på Linnéuniversitetet att publicera webbplatser i olika kurser
 2. Kurserna kan läsas var för sig eller i svit. Inga förkunskaper krävs och deltagandet är helt kostnadsfritt tack vare en donation från Familjen Kamprads stiftelse. Ämnesområdena är framtagna för att kunna bidra till långsiktig och hållbar utveckling för alla som verkar inom besöksnäringen
 3. erad med godkänt resultat
 4. För att ansöka om tillgodoräknande måste Du vara antagen till Stockholms universitet. Du kan efter prövning få tillgodoräkna tidigare studier inom ett utbildningsprogram eller fristående kurs. Om ansökan gäller kurser inom program så skickar du ansökan till den institutionen som är kursansvarig för den aktuella kursen
 5. Tillgodoräkna kurser uu 1. I Sverige rekommenderas alla barn att ta d droppar fram tills barnet fyllt två år. Därefter bör man i vissa fall fortsätta med dropparna ytterligare något år. Under barnets första två år är d-droppar gratis och fås av din barnmorska på barnmorskemottagningen

Tillgodoräknande LS - Malmö universite

För att kunna tillgodoräkna dig seglarintyg II krävs att du kan hantera en segelbåt i skiftande väderförhållanden. Seglarintyg 3 - seglarkurs avancerad Kursen rekommenderas till dig som redan har goda seglingskunskaper men vill utveckla din teknik, öka din och omgivningens säkerhet Tillgodoräkna sig en kurs. Publicerat: 31 december, 2018. En dag kvar på 2018 och jag försöker vara produktiv in i det sista. I maj nästa år, under termin 2 ska vi läsa psykologi. Jag har sedan tidigare läst massa högskolepoäng psykologi så därför tänker jag försöka tillgodoräkna mig de poängen Vi listar kurser i webbdesign för dig som vi lära dig allt från Dreamweaver, CSS, HTML, ASP till Open Sourse, Joomla, Wordpress, PHP och MySQL

Tillgodoräknande: Studieadministration: LiU student

Tillgodoräknande av tidigare utbildning Studentwebbe

Tillgodoräknande - Uppsala universite

Närmare föreskrifter om betygssättning kan ges i kursplanen för respektive kurs. Nämnden kan besluta att doktoranden får tillgodoräkna kurser som ges på forskarnivå eller avancerad nivå vid andra lärosäten. En teoretisk introduktionskurs i rättsvetenskap är obligatorisk och ingår alltid i kursutbudet https://vfuportalen.lnu.se/larare/ . Uppgifter om kursansvarig och examinator per kurs och ort läggs in manuellt av VFU-organisationen på kansliet för lärarutbildning. På detta sätt kopplas kursansvarig och examinator till rätt bedömningsunderlag. Meddela ansvarig VFU-koordinator om ändringar sker i tjänsteplaneringen

Jag har tidigare universitetsstudier och undrar om jag kan tillgodoräkna mig dessa kurser? Vi kan inte ge förhandsbesked om tillgodoräknande. Du får svar på din fråga genom att göra en ansökan om att få tillgodoräkna något du anser vara relevant som Valbar fördjupning inom Psykologprogrammet (antingen som 7.5 hp delkurs eller totala 15 hp) Hur gör jag för att anmäla mig till en tenta, tillgodoräkna mig en kurs eller ansöka om examen? Här hittar du regler och anvisningar som kan vara till hjälp under studietiden Du som tidigare genomgått Stepping stone-kursen Återkoppling kan tillgodoräkna den som Bedömning och återkoppling i VFU. Om du vill läsa fem veckors högskolepedagogik under samma termin passar det bättre att gå kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 7,5 hp Kursen syftar till att ge grundläggande färdigheter och förståelse rörande affärsredovisning såsom löpande bokföring och bokslut. Kursen skall även ge förmåga att utföra bokslutsarbete samt att förstå vilka effekter på resultat och ställning diverse bokslutspolitiska åtgärder kan ge Förutom ovanstående kurser så finns återkommande kurser som kan vara intressanta och även räknas in i din ST-utbildning, det är inte alltid det är lika ordnat med kursintyg som uppfyller delmål, så därför kan det vara bra att kontrollera sådant innan, om du tänkt att du skall kunna tillgodoräkna dig en kurs

 • Vad är bäst trumbroms eller skivbroms.
 • Inkscape download mac.
 • Hotell rabatt göteborg.
 • Öffnungszeiten lädchen upb.
 • Burma visum.
 • Leva och bo inredningskurs.
 • Vad innehåller urin.
 • Zu welchem land gehört barbados.
 • Kockums gjutjärnsgryta.
 • Rc helikopter rtf.
 • Tattarnamn i sverige.
 • Sy om gamla kläder.
 • Dricks barcelona.
 • Långvarig hosta med slem.
 • Olssons skafferi meny.
 • Dt se hockeypuls.
 • Udo schenk homepage.
 • Rynkband veckband.
 • Tivoli radio dålig mottagning.
 • Vilka grundlagar skulle behöva ändras om sveriges riksdag skulle besluta att avskaffa kungahuset?.
 • Degerfors folkets park 2017.
 • Sas plus mat.
 • Ekonomiska orsaker till folkmordet i rwanda.
 • Loulou lamotte gift.
 • Samsung galaxy s4 preis ohne vertrag.
 • Kemiska symboler.
 • Inte bara fares pappa.
 • § 627 bgb voraussetzungen.
 • Frankrike el adapter.
 • Fastighet synonym.
 • Südkurier telefon.
 • Liljor och tulpaner blogg.
 • Jill johnson svensktoppen.
 • Landsberger tagblatt stellenangebote.
 • Ytlig andning stress.
 • Igelösa kloster.
 • Stänga av brandvarnare.
 • Min morbror trollkarlen ålder.
 • När börjar kroppen bränna fett.
 • Smak borås lunch.
 • Bäckermeister betriebsleiter gehalt.