Home

Öppna kartor skogsstyrelsen

Kartor - Skogsstyrelsen

6 868 666 , 641 840 (Nord, Öst) enligt Sweref99TM. Bakgrundskarta © Lantmäteriet, 109-2011/203 <iframe src=//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPR9B height=0 width=0 style=display: none; visibility: hidden></iframe>

Kartan. Terräng. Flygfoto. Allvarligt fel. Förbindelsen med Skogsstyrelsen och Mina Sidor har brutits. Programmet kommer att avslutas. O Öppna data. Här hittar du Skogsstyrelsens datakällor som kan laddas ner och användas utan restriktioner. Informationen är tillgänglig för alla utan krav på betalning och inskränkningar i form av upphovsrätt, patent, krav på licenser eller registrering Tillgänglighetsredogörelse kartor.skogsstyrelsen.se Skogsstyrelsen ansvarar för https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor, som är våra öppna kartapplikationer. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem

I Mina sidors Kartprogram kan du som är skogsägare se kartor över din egen skog. Det finns mer än 30 olika kartor och kombinationer att välja bland. Det gör att du kan se din skog på olika sätt för flera syften. Vi hoppas kartorna kan vara ett bra stöd för dig att ta genomtänkta och bra beslut om din skog Våra öppna geodata är tillgängliga under öppna datalicensen Creative Commons, CC0 (öppnas i nytt fönster).Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriet s öppna data - även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner. Ange gärna Lantmäteriet som källa när du sprider våra öppna data, men det är inget krav Ta hjälp av Skogsstyrelsens kartor när du ska planera ditt skogsbruk eller vill veta var det finns värdefulla natur- och kulturmiljöer. Nytt nummer av Skogseko Naturvårdande skötsel och grunderna i röjning är de två stora ämnena i nya numret av Skogseko som nu har kommit ut Lantmäteriets kartinformation är tillgänglig på olika sätt. Du kan enkelt titta på kartor och bilder och göra utskrifter i våra e-tjänster. Andra kartor är tillgängliga via särskilda geodatatjänster (API:er) och nedladdningsbara filer

 1. Hitta företag som säljer det du vill köpa genom att söka i kartans sökfält. Se flygfoton, vägbeskrivningar, fartkameror, sjökort
 2. Våra öppna geodata är tillgängliga under öppna data-licensen Creative Commons, CC0. Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriet s öppna data - även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner
 3. Detaljerad karta. Navigering med vägbeskrivning, sevärdheter över hela Sverige med hitta.s
 4. Från och med februari kan alla som är intresserade se vilka områden som är anmälda för avverkning. Det är möjligt genom nya kartskikt i Skogsstyrelsens e-tjänster Skogens pärlor och Skogliga grunddata som är öppna för alla. Kartorna visar områden som avverkningsanmälts under de senaste fem åren samt datum för anmälan
 5. Storskaliga kartor från 1630-1655 I Riksarkivets databas finns Sveriges äldsta storskaliga kartor. Kontakta Riksarkivet för tillstånd att använda kartbilderna. OpenStreetMap OpenStreetMap är en världskarta som bygger på öppna data och är fri att använda så länge du anger OpenStreetMap som källa

Skogsstyrelsen - Öppna dat

De småskaliga kartorna redovisar ett större geografiskt område, till exempel en socken, ett härad eller ett län, och är upprättade i allt mellan skala 1:10 000-1:150 000. Storskaliga kartor Den storskaliga karteringen har genom tiderna bedrivits i olika syften, bland annat skattläggning, utredning av ägotvister och skiftesreformer Skogsstyrelsens nedladdningstjänst med ÖSI-kartorÖSI - Översiktlig skogsinventering, raster-format. Koordinatsystem EPSG:3021 (RT90 2,5gon V Sedan i februari kan vem som helst se vilka områden som är anmälda för avverkning på Skogsstyrelsens kartor skogliga grunddata.Samma information gick att beställa tidigare, men att det nu är enklare att upptäcka skogsavverkningar har upprört skogsägare Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse

Skogsstyrelsen - kartor

Myndigheter, forskning och företag agerar nu tillsammans för en ny satsning på en nationell laserskanning av Sveriges skogar. En investering som kan betyda mycket för miljön, skogsbrukets lönsamhet och landsbygdens tillväxt 65 000 skogsägare får i dagarna ett brev med en karta som visar var riskerna för granbarkborreangrepp finns i den egna skogen Skogsstyrelsen sorterar under Näringsdepartementet och får varje år ett regleringsbrev från regeringen med övergripande mål, ekonomiska ramar och krav på återrapportering för verksamheten.. Myndigheten ansvarar för att den svenska skogspolitiken förs ut och förverkligas i praktiken av de som äger och brukar skogen Kartor

Skogsstyrelsen - Se kartor över din egen sko

 1. Kartor. SGU tillhandahåller en mängd olika typer av geologiska kartor, såväl digitala som tryckta, med information om berggrund, jordlager, Öppna appen Geokartan i nytt fönster (oavsett enhet). Geologi i 3D Titta på geologi i 3D. Nedre navigering.
 2. Skogsstyrelsen är missnöjd med sin egen uppföljningsmetod för hur miljöhänsyn tas vid avverkningar. Under året ska en ny metod utvecklas Högsta förvaltningsdomstolen anser att Skogsstyrelsens publicering av digitala kartor, som markerar var avverkningar planeras, inte behöver prövas på nytt. Publicerad: mån, 2020.
 3. Öppna data och tjänster. All information som presenteras, som tillhör Naturvårdsverket, Här publiceras alla beslut om skyddad natur och områdena registreras i kartan med information om vilken typ av skydd det gäller. Kontakt. Vid tekniska problem kontakta Metria-support

Skogsstyrelsen kommer att sluta registrera nyckelbiotoper (skog med höga naturvärden) efter nyår. Det blir istället upp till markägaren själv att hitta och registrera nyckelbiotoper. Skydda Skogen anser att detta kommer att leda till ökade avverkningar av skogar med höga naturvärden vilket går mot våra miljömål och internationella åtaganden Kartor och GIS. GIS är en viktig del av vår verksamhet. Vi utför GIS-analyser, 3D-modellering och systemering inom ras, skred, erosion, stabilitet, sårbarhet och klimatanpassning De enskilda vägarna är ett viktigt komplement till de allmänna vägarna för framkomlighet och tillgänglighet i hela landet. Trafikverket ger årliga bidrag för drift och underhåll samt bistår väghållarna med råd och stöd i vägtekniska frågor Adress: Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Om kartverktyget Skyddad Natu

Öppna data Lantmäterie

Enkla kartan. Kartan kan även öppnas i enklare utförande vilket passar bra för mindre skärmar. Innehåller statusklassningar, miljökvalitetsnormer och indelning av vatten. Film om enkla kartan. Status, risk, påverkan och åtgärder förvaltningscykel 3. Cookiepolicy VISS Öppna API. Börja med att öppna Skogsstyrelsens skogliga grunddata. 1. Välj vilken karta du vill använda 2. Välj Karta mobil som utskrift 3. Skala 1:5000 brukar bli bra 4. Leverans Nedladdning 5. Spara filen på din dator Nya kartor gör det lättare att planera sitt skogsbruk mån, maj 19, 2014 10:40 CET. Arbetet är i full gång med att ta fram kartor som ger en detaljerad bild av Sveriges skogar. På Skogsstyrelsens webbplats finns redan nu data över 72 områden från Norrbotten till Skåne. Kartorna tas fram med hjälp av laserskanning

Här hittar du alla våra butiker i Sverige. Adress, öppettider och karta till ditt närmaste varuhus. Välkommen till Dollarstore Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig utan inskränkningar (till exempel i form av immaterialrättsliga hinder såsom upphovsrätt och patent).Det finns ingen internationellt antagen formell definition men flera utgår från principerna i Open Knowledge Definition [1] eller de principer för öppen digital offentlig information som utarbetades [2] av Open Government. Miljödataportalen På Miljödataportalen hittar du rapporter och data, inklusive geografiska data, med information om natur och miljö, till exempel miljöövervakning, områdesskydd och resultat från inventeringar och analyser Digitala kartor visar skogens värdefulla arter fre, feb 05, 2016 09:09 CET. Från och med nu blir det enklare för skogsägare och allmänhet att få information om kända fyndplatser för rödlistade arter i skogen. Detta genom Skogsstyrelsens karttjänst Skogens pärlor och Mina sidors kartprogram settings ÄNDRA map SKAPA KARTA. Tänk på att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och de är inte juridiskt gällande. Läs mer här. cancel

tor 16 feb 2017, 13:11 #438493 Skogsstyrelsen i Värmland går nu ut med en offentlig upphandling där man erbjuder intresserade att lägga anbud på en rotpostförsäljning. Rotposterna är stämplade och de finns på en fastighet som heter Landviken 3:1 i Karlstad kommun. Fastigheten ägs av Skogsstyrelsen själva, är 352 hektar stor och ligger delvis inom naturreservatet Segerstads. Karta över brandområden som flygfotograferats. De nya flygbilderna blir en bra hjälp för Skogsstyrelsen och andra aktörer i arbetet med att kartlägga konsekvenserna av bränderna. Öppna geodata. Lantmäteriet s produkter som är fria att använda Gällivare kommun, Tingshusgatan 8-10, 982 81 Gällivare Telefon: 0970-818 000, Fax: 0970-144 51 E-post post@gallivare.se Kommunhusets öppettider: Mån-Tor 7.45-16.30 SMHIs öppna data kan bli innovativa lösningar på Hack for Sweden. Snart är det dags för årets upplaga av Hack for Sweden. Här ska 500 deltagare tävla om att skapa samhällsnyttiga digitala lösningar med hjälp av öppna data

Skogsstyrelsen - Skogsstyrelsen

Därför skickar vi idag ett öppet brev till Skogsstyrelsens generaldirektör. Vi önskar att Skogsstyrelsen tydligt klargör sin avsikt när det gäller användningen av begreppet nyckelbiotop - både definitionen och riktlinjerna för en enhetlig hantering och för att uppnå miljömålen. > Läs vårt brev till Skogsstyrelsen här Bilder från Skogsstyrelsens drönare ska tillsammans med myndighetens kartor, ge en bild över skogsbrandens omfattning i Gillbonderyd, på gränsen mellan Kalmar och Kronobergs län. - Det har bränt riktigt hårt, säger Katharina Ahlert, skogskonsulent på Skogsstyrelsen som besökte området på onsdagen 2. Öppna pcSKOG. Klicka på knappen för att Öppna karttjänst-dialogen, se bild. 3. Klicka på knappen för att lägga till en grupp av kartjänster från en fil, se bild. 4. Välj ini-filen du sparade i förgående steg. 5. Klicka på knappen Lägg till valda i kartan för att lägga till kartan i pcSKOGs innehållsförteckning Glad påsk, önskar Skogsstyrelsen! Och så skickar vi med ett litet t Logga in i din skog, se kartor och fakta. Läs om värdefulla områden du ska akta. Skicka in ärenden i kartprogrammet och rita i vår webbapp. Du kommer åt allt detta genom att trycka på en knapp

Kartor Lantmäterie

Öppna förskolan - Karta. Linnéavägen 16, 382 32 Nybro. Visa alla (Skola & Barnomsorg) på en stor karta. Visa (Öppna förskolan) på en stor karta. Relaterat: Kontaktuppgifter, Öppettider och Webbsida för: Öppna förskolan - Karta. Kontaktuppgifter (Öppna förskolan - kontakt Skogsstyrelsens kartor och drönarbilder över brandområdet i Gillbonderyd utanför Målerås visar att ett område på cirka 160 hektar har drabbats

Medle år 1753 - Spår från 10 000 år

Kartor, vägbeskrivningar, flygfoton, sjökort & mycket mer

På Garmins svenska supportcenter kan du få svar på vanliga frågor och hitta resurser för att hjälpa dig med alla dina Garmin-produkter En god tillgänglighet är nödvändig för ett fungerande och hållbart samhälle. Vi har ett ansvar att utveckla tillgängligheten på ett hållbart sätt. Trafikverket är en av många aktörer som kan göra skillnad för transportsystemet Den 10:e december 10.00-11.00 ordnar vi ett webbinarium om SLU Markfuktighetskartor som är högupplösta kartprodukter framtagna med hjälp av maskininlärning utifrån heltäckande data samt provytor från SLU Riksskogstaxeringen. Produkten finns i två olika varianter och tillhandahållas som öppna data via Skogsstyrelsen

De finns att ladda ner fritt som öppna geodata. Tätorter är koncentrerad bebyggelse med minst 200 invånare. Öppna geodata visas som polygoner. Fram till 2015 har de uppdaterats vart femte år och sedan 2016 görs uppdateringar vart tredje år. Tillgängliga variabler. ObjektID, löpnummer för alla data De finns att ladda ner fritt som öppna geodata. Småorter är koncentrerad bebyggelse med 50-199 invånare. Öppna data visas som polygoner och fram till 2015 har det uppdaterats vart femte år SCB tillgängliggör öppna geodata inom en rad statistikområden. De är fritt tillgängliga utan avgift och får fritt vidareutnyttjas utan att särskilt medgivande eller avtal krävs

Öppna geodata. En del av SCB:s geodata är öppna och fritt tillgängliga för visning och nedladdning, i enlighet med Inspire-direktivet som reglerar infrastrukturen för geodata i Europa. Här hittar du de statistikområden som SCB tar fram geodata för. Öppna geodata. Inspire-direktivet. Avgiftsbelagda geodat En karta där det anmälda området är inritat ska också bifogas. (Skogsstyrelsen har bedömt att t.ex. byggande av skogsbilvägar och vissa traktorvägar, Avverkningsanmälningar visas också offentligt men utan ägar- och fastighetsuppgifter i Skogsstyrelsens öppna karttjänster Här finns en samling gratis kartor som är färdiga att ladda ner till din dator och installera i Disgen. För installationsanvisningar, se längre ner på sidan Posts tagged 'Skogsstyrelsen' Öppna data i skogen on 18 juni, 2014; Skogsstyrelsens Mina Sidor - som webbapp on 22 november, ForestXplorer Fornminnen Forst4Q Genzo GIS google earth gps Haglöf hpr hprGallring Ideon IPad iPhone iSkog iSkog Plan Jordbrukskartan kartor katam KML Komatsu Forest Kringla Lantbruksappar Lyyn Malm.

Laserdata Skog Lantmäterie

Jordarter, öppna data. Information om jordarternas utbredning, uppbyggnad och egenskaper används bl.a. vid samhällsplanering, för att hitta grus och sand (ballast) av rätt kvalitet eller för att bedöma tillgången på grundvatten, energitorv och olika mineral För att använda en plan i Mina kartor gör följande: 1. Man exporterar (konverterar) planen till en kml-fil för användning i Google Mina kartor. (se rubriken Skapa en kml-fil nedan) 2. Lägg upp kml-filen i ett lager i Google Mina kartor. (se rubriken Skapa karta i Mina kartor nedan) 3. Använd kartan på webben och i appen Här hittar du bullerkartor för väg, järnväg och flyg. Bullernivåerna på kartorna visas med det för Europa gemensamma måttet Lden Här kan du ta del av och forska i en unik samling med Sveriges äldsta storskaliga kartor över byar och gårdar från 1600-talet. Databasen innehåller uppgifter från 12 000 äldre geometriska kartor (ÄGK, 1630-1655) och 5 000 yngre geometriska kartor (YGK, 1680-1700). Du kan söka i materialet på olika sätt, via register eller via modern karta och även exportera databasen uppgifter.

Utforskaren - Öppna data Marina miljöövervakningsdata Tekniska frågor och svar. Övriga frågor och svar Villkor för användning. Klimatdata - kartor . Kontakta SMHI. SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. Reception och växel: 011-495 80 00 Telefon kundtjänst: 011-495 82 00 DEBATT. För att underlätta för bland annat skogsnäringen har Skogsstyrelsen under många år gjort det möjligt att ta del av information digitalt av planerade avverkningar via vår hemsida och det som kallas Skogsdataportalen. I en debattartikel på SvD Debatt 9/5 menar Ragnar Löfstedt, professor i riskhantering, att öppenheten riskerar att leda till minska.. Statistik på regional nivå ger information om Sverige, län och kommuner inom olika ämnesområden. Den finns gratis tillgänglig här på webbplatsen, eller tas fram som uppdrag av SCB eller andra statistikansvariga myndigheter

Studiefrämjandet Uppsalaregionen omfattar kommunerna Uppsala, Tierp, Enköping, Knivsta, Älvkarleby, Östhammar, Håbo och Heby. Våra kontor finns i Uppsala, Tierp och Enköping. Här hittar du kontaktinformation till våra lokalkontor och våra handläggare. Lokaler och replokaler har vi på ännu fler orter Kontakter Skogsstyrelsen E-post till hela gruppen Vanja Strand, Nationell kontakt. Öppen sandstrand finns spritt i stort sett runt om hela Vänern. Totalt har 33 ha öppen sandstrand karterats, vilket innebär 0,23 % av strandarealen . Kommunvisa kartor finns i bilaga. Bild 8. Sandstränder runt Vänern

Öppna data är gratis, maskinläsbar information som kan användas utan några begränsningar. Tanken är att öppna data ska kunna användas av till exempel företag och allmänheten för att skapa nya tjänster. Genom att använda materialet godkänner du villkoren nedan Ett oväntat fel uppstod. Vänligen försök igen. Logga i Ett sätt att få en kartasom du kan importera in i AvenzaMaps är att ladda hem kartorpå Skogsstyrelsens App. Nedan ser du i grovadrag hur det går till. Du kanvälja en rad olika slags kartori appen och alla kan laddas hem. Den bruna ytan blir den karta som exporteras arbeten som genomförts. Intervjuer har genomförts med Skogsstyrelsens medarbetare. Arealen nyckelbiotoper, registrerade av de större skogsbolagen, mellanstora skogsägare och Skogsstyrelsen, har ökat under senare år och uppgår nu till cirka 466 000 hektar fördelad på all produktiv skogsmark i landet. Detta motsvarar cirka 2 procent av de Kartor och mätuppdrag Boende och närmiljö Botkyrka kommun dokumenterar förändringar av stadsbilden och ansvarar för utveckling och samordning inom området geografisk informationsteknik (GIT/GIS)

Interaktiv karta - hitta

Kartor över Sverige. Upptäck lokala företag, sök efter vänner och familj samt kolla tomtgränser, historiska flygfoton, cykelvägar m.m Hitta.se - vi känner Sverige! Nummerupplysning, karta, kontaktuppgifter och mycket mer. Hitta.se är en av Sveriges största hemsidor och ett utmärkt val för dig som letar efter information om personer, företag, platser och vägbeskrivningar

Hitta rätt på sjukhusen. Här hittar du två olika kartor över våra sjukhus. En interaktiv karta och en pdf-karta. Kartorna hjälper dig som besökare att hitta till mottagningar, avdelningar och servicefunktioner på sjukhusen Grundvatten, öppna data. SGUs information om grundvatten är ett viktigt underlag i planeringen av samhällets vattenförsörjning. Den är till exempel en av förutsättningarna för att vi i Sverige ska kunna uppnå miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet GolfStar har nu flera banor öppna. Lindö Äng är öppen med ordinarie greener på alla 18 hål. Sedan tidigare är Kungsängens Queens-course öppen. Nu till höegen öppnar även storebror Kings-course. Men det är fler banor i Stockholmsområdet som har öppet. Brollsta har 18 ordinarie greener öppna

Terrängkartan Lantmäterie

Geokemi, öppna data. Genom SGUs geokemiska kartläggning undersöker vi jordarnas naturliga halter av metaller och för oss andra viktiga ämnen Vill du veta hur rent det är i köket på favoritrestaurangen? Eller hur kartan över stadskärnan såg ut 1696? Det hittar du också här. Kika in och klicka runt! Smarta Kartan Karlstad. Smarta Kartan är en guide till den verksamheter där du kan låna, hyra, byta, dela, ge och få olika resurser, och även handla second-hand Kartor och geodata Undermeny för Kartor och geodata. Laserdata. Historiska kartor. Adresser och gatunamn. Öppna geografiska data. Lägenhetsregister. Journummer och mer kontaktinformation Öppet: Måndag-fredag, helgfri vardag, klockan 07.30-16.30. Genvägar

Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Läs mer om vårt regeringsuppdrag Öppen Färgen på spåret på kartan, visar när spåret preparerades senast. För svårighetsgrad, klicka på spåret så kommer det upp information om svårighetsgrad

abborrtjärnsbergkackerudsmossenAlla kan se anmälda avverkningar | Skogen
 • Mohair silke garn.
 • De hänsynslösa dreamfilm.
 • Potatisskalare med vev.
 • Spiele kostenlos downloaden vollversion ohne anmeldung.
 • Pokemon red team planner.
 • Ownit iptv router.
 • Tyskland frankrike.
 • Slagplats 1917.
 • Skoskydd säng.
 • Ikea hay stol.
 • Findus ärtor på burk.
 • Synonymer till riter.
 • Femoral canal.
 • Textbroker forum.
 • Simmare som adelsman crossboss.
 • Förvara sockerkaka i kylen.
 • Tabata övningar helkropp.
 • Capio nynäshamn telefon.
 • Vad heter napp på engelska.
 • Stockholms stadsmuseum.
 • Opastöriserad ost sverige.
 • Personliga posters familj.
 • Kluringar.
 • Hypotension svenska.
 • Förhandla pris ny bil.
 • Bourdieu kapitalteori.
 • Gordon setter in not.
 • Byta silikonfog kök.
 • Webkamera münchen hauptbahnhof.
 • Hemtagningsbegäran socialstyrelsen.
 • Senäte bostäder köping.
 • Bilens belysning.
 • Prinsessklänning baby.
 • Tyskland dialekter.
 • Gasten båt.
 • Oregon pine faner.
 • Spezialitäten brennerei whisky destillerie liebl gmbh bad kötzting.
 • Chaweng beach resort.
 • Exempel på kasam i vården.
 • Livslinje kbt.
 • Critics choice awards 2018 watch online.