Home

If metall kollektivavtal 2022 lön

Lön och ersättningar. Vilken lön och vilka ersättningar ska jag ha? Vilken lön ska jag ha? Din lön varierar beroende på vilket kollektivavtal du arbetar under. På medlemssidorna hittar du det avtal som gäller på din arbetsplats. Tänk på att lönen som står i kollektivavtalet är den lägsta lönen som en arbetstagare kan erbjuda 11 oktober 2017. Det nya kollektivavtalet för anställda inom Samhall ger löneökningar på 7,1 procent över en 3-årsperiod. Avtalet gäller från och med den 1 oktober. I filmer berättar IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä och förhandlingsombudsman Leena Kyhlros mer om detaljerna i avtalet

IF Metall 1 april 2017 - 31 mars 2020. Teknikavtalet IF Metall 1 april 2017 - 31 mars 2020 Kollektivt avtal mellan Teknikarbetsgivarna Lön till elever i yrkesutbildning m.m. Feriearbete Mom 3 Lön per dag och timme Löneberäkning vid frånvaro . Anmärknin Kollektivavtal mellan IKEM - Innovations- och kemiarbetsgivarna och IF Metall gällande för till IKEM anslutna företag med undantag av dem för vilka annat kollektivavtal upprättats mellan parterna. § 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller för företag som är anslutna till IKEM - Innovations- och ke-miarbetsgivarna, avtalsområde I-avtalet Teknikavtalet IF Metall 3 Teknikavtalet IF Metall 1 april 2017-31 mars 2020 Det tidigare s. k. Verkstadsavtalet mellan VF och Metall har omarbetats och benämns numera Teknikavtalet IF Metall. I äldre avtalstexter förekommer organisationernas tidigare namn och förkortningar liksom den tidigare benämningen Verkstadsavtalet (VA)

Lönestatistik för Metallarbetare gör att du enkelt ser om du har rätt lön. Medellöner för detta yrke och andra inom Industri, tillverkning, samt annan nyttig statistik If metall lön 2017 Avtal 2017 - IF Metall . Här samlar vi avtalsnyheterna i avtalsrörelsen 2017. Avtalsfilmer Under avtalsrörelse händer det ofta saker väldigt snabbt. Saker som behöver förklaras på ett enkelt och lättillgängligt sätt. Avtalsskolan Avtalsskolan är en sammanhållen skrift att användas under 2017 års avtalsrörelse

Utöver lönerna innehåller märket på 6,5 procent avsättningar till delpension. - Det innebär oerhört mycket för de avtalsområden med låga löner, säger IF Metalls ordförande Anders Ferbe. Han beskriver uppgörelsen som ganska ren, De nya avtalen gäller från den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2020 Kollektivavtal - din garanti för schysta villkor på jobbet. Kollektivavtalet är ett avtal mellan IF Metall och arbetsgivaren. Där samlas det som gäller för löner, arbetstider och andra villkor. Det är din garanti för schysta villkor på jobbet Nu är resan mot nya kollektivavtal igång. År 2020 är ett stort avtalsår då 485 kollektivavtal ska förhandlas. Cirka 2,8 miljoner anställda är berörda. För IF Metall är det 42 kollektivavtal som våra förhandlingsdelegationer ska förhandla fram. Här kommer du att kunna följa senaste nytt i avtalsrörelsen. Kollektivavtalet är. UPPDATERAD 2019 Arbetet jämför vad man får för att jobba vid olika obekväma tidpunkter. Målarna har ingen ob-ersättning, då arbetstiden bara kan förläggas mellan 6.30 och 16.30. Elektrikerna jobbar knappt på obekväm arbetstid, och när det händer består ersättningen av flera delar, varför en generell ersättningsnivå inte går att ange De fem fackförbunden (IF Metall, Unionen, GS, Sveriges ingenjörer och Livs) sade i dag ja till det slutbud som kom från de opartiska ordförandena i går kväll. Lönemässigt ger avtalet 2,0 procent per år i tre år för totalt drygt 600 000 industrianställda

Lön och ersättningar - IF Metall

Arbetsgivarstöd. Som arbetsgivare är det mycket att hålla reda på, och därför har vi samlat information som kan underlätta din vardag. Här hittar du svar på frågor om kollektivavtal, att anställa personal, löner och ersättningar med mera Kollektivavtal. Kollektivavtalen är ett effektivt sätt att reglera arbetsvillkoren på arbetsmarknaden. De anställda får trygghet och inflytande, arbetsgivarna får arbetsfred och branschanpassad flexibilitet Kollektivavtal underlättar för dig som driver företag. Du har kollektivavtal som du kan luta dig mot. Arbetsfreden är säkrad och du vet att vi gör allt för att värna om en stabil tillväxt som gynnar konkurrenskraften. Attraktiva arbetsgivare lockar rätt arbetskraft. Avtal20: Webbsänd avtalskonferens från 4 novembe Lägsta lön per månad. För arbetstagare som fyllt 18 år är lägsta månadslön 19 397 kr fr.o.m. den 1 april 2017, 19 766 kr fr.o.m. den 1 april 2018 och 20 161 kr fr.o.m. den 1 april 2019. För särskilt kvalificerade arbeten är lägsta månadslön 21 426 kr fr.o.m. den 1 april 2017, 21 833 kr fr.o.m. den 1 april 2018 oc

2017-05-01 - 2020-04-30 Kollektivavtal och allmänna bestämmelser Plåt & Ventföretagen Svenska Byggnadsarbetareförbundet Plåt- och Ventilationsavtale bärare av kollektivavtal Samhall 4 Protokoll, avtal om löner och anställningsvillkor 2016-10-01-2017-09-30 5 Bilaga 1 8 IF Metall telefon 08-786 80 0 Här kan du läsa och ladda ner de större kollektivavtalen IF Metalls ordförande Anders Ferbe säger att avtalet innebär höjda reallöner. Han förklarar att de lågavlönade bidrar med 1 500 till 1 600 kronor till potten under treårsperioden. Resultatet av det tecknade avtalet i industrin berör cirka en halv miljon anställda och påverkar löneökningarna på hela arbetsmarknaden Rätt lön, schysta villkor och bra försäkringar! Kollektivavtalen upprättas mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer och styr din lön och en rad andra regler på arbetsplatsen. De ger dig rätt till ersättning för övertid och OB, semesterersättning, rimliga arbetstider med mera Kollektivavtal Samhall 2017-2020 Giltighetstid: 2017-10-01-2020-09-30. 1 Ingress till avtalet Grunderna för Samhalls verksamhet är fastlagda genom beslut av regering och riksdag. § 6 Lön och lönebestämmelser.....14 § 7 Sjuklön m m. LOs lönestatistik presenteras i diagram, faktablad samt i rapporter. Allt återfinns i LO Fakta. Utifrån SCBs lönestrukturstatistik sammanställs data om löner, löneutveckling och skillnader i löner mellan arbetare, tjänstemän, kvinnor och män

IF Metalls avgående förbundsordförande Anders Ferbe är nöjd med uppgörelsen. Men att vi har fått en låglönesatsning i våra kollektivavtal är naturligtvis banbrytande. Att man i avtalstexten, Man räknar på de faktiska lönerna och för de förhållandevis få som tjänar under 24 000 kronor så räknar man på 24 000 kronor Kollektivavtal. Har företaget du arbetar på tecknat kollektivavtal innebär det att ett skriftligt avtal ingåtts mellan arbetsgivaren och arbetsorganisationen. Detta avtal reglerar bland annat löner, arbetstider och semesterersättning, men även en rad andra punkter. Handels | Hotell och Restaurang | IT och Telekom | Kommunal | Metall. Kollektivavtalen om löner skiljer sig åt både vad avser konstruktion, nivå och lönerevisionstidpunkt.Det är därför viktigt att du är medveten om vad som gäller för just ditt avtalsområde.. För att följa upp utfallet av lönerevisionen och för att få information om löneläget samlar vi årligen in löneuppgifter och lönestatistik från föreningens medlemmar Kollektivavtalen reglerar löner och anställningsvillkor för ungefär 90 procent av alla löntagare och har även betydelse för de löntagare som står utanför facket. Med kollektivavtalet vet arbetsgivaren att alla anställda arbetar när avtalet är underskrivet och inga konflikter hotar produktionen så länge avtalet gäller Kollektivavtal: Livsmedelsavtalet 2017-2020 Kollektivavtal för livsmedelsindustrin, inklusive tilläggsavtal för delbranscher. Parter: Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetareförbundet. Relaterat i faktabanken Kollektivavtalen label Kollektivavtal. Utgåva: 2017.

Samhalls kollektivavtal i siffror och procent - IF Metall

 1. Verkstadsarbetare löner. Lönestatistik med bruttolöner per månad för en verkstadsarbetare inom industri, tillverkning. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke
 2. Detta avtal mellan SVEMEK och IF Metall angående arbets- och lönevillkor gäller för arbetstagare anställda i företag anslutna till SVEMEK. Mom. 2 Nya företag I de fall då det vid en arbetsplats finns tidigare tecknat gällande kollektivavtal, gäller detta avtal intill den dag då det tidigast kan upphöra, såvitt överenskommelse o
 3. Semesterberäkning semestervillkor 40 - Teknikavtalet IF Metall. Används för månadsavlönade och timavlönade som är anslutna till Teknikavtalet IF Metall. Vid uttag av semester för månadsavlönade sker ett dagsavdrag på 4,6 % på månadslönen och semesterdaglön utbetalas. Semesterlönen beräknas på aktuell månadslön vid.
 4. Lägsta lönen för 17-åring enligt 2017-års avtal ligger på 83,93 kronor. Svara. Lisa skriver: april 13, 2017 kl. 9:39 f m Hej! Jag är 21 och ska jobba på ett nyckelföretag i sommar, de tar emot beställningar och gör nycklar. Det som styr är IF Metalls kollektivavtal för bil- och traktorverkstäder
 5. Bilmekaniker löner. Lönestatistik med bruttolöner per månad för en bilmekaniker inom installation, drift, underhåll. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke
 6. IF Metalls Motorbranschavtal med flera reglera permission vid nära anhörigs begravning med 1 dag + två eventuella resdagar = 3 i sådana fall. Vid bortgång krävs att nära anhörig är hemmaboende. Samma hushåll, alltså. Samma gäller plötsligt svårt sjuk hemmaboende nära anhörig. Permission = Kort betald ledighet
 7. I IF Metalls avtal med Teknikföretagen, Teknikavtalet, finns inga lediga halvdagar före röd dag. Inte heller på tjänstemannasidan finns detta reglerat centralt. Enligt Sveriges Ingenjörer sluts dock ofta lokala avtal om förkortad arbetstid dag före röd dag. Röda dagar under 2017: 1/1 Nyårsdagen (söndag) 6/1 Trettondag jul (fredag

Metallarbetare lön, löner och lönestatistik industri

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan fackförbund och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare. Bestämmelser om kollektivavtal finns främst reglerat i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) Lägsta lön utan kollektivavtal. Om din arbetsplats saknar kollektivavtal, så finns inte någon lägsta lön som din arbetsgivare behöver ta hänsyn till. Det finns inte heller någon lag som reglerar lägsta löner. Du måste därför bevaka lön och löneökningar själv Ett kollektivavtal på arbetsplatsen innebär att du i princip bara behöver komma överens med arbetsgivaren om vad du ska ha i lön när du tackar ja till en anställning. Allting annat, som betald föräldraledighet, semester, tjänstepension, rätt till löneförhöjning och mycket mer är redan klart. Det ingår i kollektivavtalet Typ av kollektivavtal som är valt för den anställde i Visma Lön 600 styr vilken typ av kollektivavtal användaren får i Visma Lön Anställd. Du kan byta typ av kollektivavtal i anställningsregistret i Visma Lön 600. Läs mer om detta i avsnittet Anställda, fliken Anställning i hjälpen för Visma Lön

Jämför din lön, se vad olika yrkesgrupper tjänar, lönestatistik, medianlön, snittlön. Vår data hämtas från Statistiska centralbyrån för att garantera kvaliteten, vi presenterar detta på ett snyggt och tydligt sätt Under året har du rätt att vara ledig med betalt på vissa högtidsdagar - så kallad helglön. I vissa fall rör det sig om helgdagar (röda dagar) som infaller under måndag till fredag (exempelvis annandag påsk). I andra fall rör det sig om dagar som inte ä.. Storhelger kallas de lite speciella helger, där du enligt kollektivavtalet kan ha rätt till ett högre belopp i ersättning för obekväm arbetstid (storhelgstillägg). Dessa dagar räknas som storhelg: Midsommarafton, midsommardag och söndag efter midsommar Julafton, juldag och annandag jul Nyårsafton och nyårsdag Långfredag, påskafton, påskdag och annandag påsk Pingstafton oc Mellan fackförbundet IF/Metall och arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen fastställs det så kallade lönemärket. Lönemärket är en procentsats som används för att höja avtalade löner från ett år till ett annat och kommer inte enbart att gälla industrin utan sätter även tonen för hur övriga branschers löneutveckling kommer att bli

kollektivavtal med IF Metall. Ansluter sig företag till Svensk Industriförening, vilkas arbetare tillhör förbundet och tecknas som följd härav kollektivavtal mellan Svensk Industriförening och IF Metall för detta företag, skall detta avtal i kraftträda för före-taget så snart gällande avtal utlöper. Protokollsanteckning Löneutrymme (eller lönepott) fördelas vid lönerevision. Löneutrymmet kallas ofta för lönepott .Det kan vara bestämt i ditt centrala löneavtal och summan gäller då för Unionens alla medlemmar på företaget eller organisationen.. Löneutrymmets storlek brukar anges med en viss procentsiffra, till exempel 2 procent av lönesumman Maskinentreprenörerna träffar kollektivavtal med Byggnads, Seko, IF Metall, Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Kontakta oss Sök medlem nya arbetstidsregler och en tydligare regel om vilken lön som gäller för kranförare som jobbar mot ackordslag. Avtalet löper mellan 1 juni 2017 till och med den 31 maj 2020

Semesterberäkning - Teknikavtalet Metall - Månadslön

När kollektivavtalen ska omförhandlas med arbetsgivarna så kallas det avtalsrörelse. Under 2017 omförhandlades samtliga Unionens avtal och en absolut majoritet av avtalen är nu inne i en treårig avtalsperiod . År 2020 ska de flesta avtal omförhandlas på nytt och då är det dags för nästa avtalsrörelse.Förberedelserna inför nästa avtalsrörelse är redan i gång Här hittar du alla kollektivavtal inom Byggnads. I ditt kollektivavtal hittar du allt som rör din anställning, lön, semester med mera Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation och fackförbund. Kollektivavtalet är kärnan i den arbetsgivarservice vi tillgodoser våra medlemmar med här på Arbetsgivarföreningen KFO. (Fremia den 1 jan 2021.) Vi är måna om att servicenivån håller toppklass Vi använder cookies på denna webbplats för att ge dig en bättre besöksupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Läs mer om våra villkor genom att klicka på Anpassa eller acceptera dessa villkor genom att klicka på Godkän Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor och löneavtal Utdrag ur förhandlingsprotokoll från förhandling den 28 april 2017 mellan Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation och Unionen, Ledarna samt AiF, Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, Juse

If metall lön 2017 — lön och ersättninga

Personlig assistent lön, 2020-11, Kollektivavtal Kommunal - Arbetsgivarföreningen KFO . Assistanskolls löneräknare för KFO:s kollektivavtal med Kommunal kan beräkna din ersättning för OB, jour och beredskap. Beräkning av ersättning för övertid/mertid stöds delvis (bara de första 3 timmarna). Skatt, semester och sjuklön stöds. Artikelnummer: 8080-2017 Stål- och metallindustrin Tjänstemannaavtal 1 april 2017 - 31 mars 2020. Omslagsfoto: § 8 Lön för del av löneperiod och beredskapstjänst mellan Stål och Metall Arbetsgivareförbundet oc Lönetabell nya löner 2017-2020. Lärlingslöner 2017-2020 . Förhandlingsprotokoll. Gruventreprenadavtalet. Gruventreprenadavtalet är ett kollektivavtal mellan Maskinentreprenörerna och IF Metall. Avtalsperioden löper mellan den 1 maj 2017 till och med den 30 april 2020. Mer om gruventreprenadavtalet. Dokument. Avtalstryck. Industrifacket Metall 16 april 2014 stöd i tvister om enskilda eller lokala avtal om lön. § 4 Förhandlingen förklarades avslutad. Vid protokollet 1 Justeras tid gällande kollektivavtalet avseende allokemisk industri, och därefter med tre månaders uppsägningstid § 5 Tillämpning av kollektivavtalet Parterna förbinder sig att med iakttagande av här nedan upptagna särskilda bestämmelser tillämpa de kollektivavtal och övriga bestämmelser som vid varje tidpunkt gäller mellan IF Metall och Svemek. Parterna förbinder sig dessutom att följa den avtalstolkning som huvudorganisationerna enas om

Industriavtal klara: 6,5 procent - Arbete

Kollektivavtal - IF Metall

 1. Uppsägningstid vid provanställning IF Metall Under provanställning är uppsägningstiden 14 dagars för både arbetsgivaren och medarbetaren regleras i IF Metall
 2. Tidlön, prestationslön, ackord, ferielön, rörlig lön, rakt ackord, silackord, premieackord och resultatlön. Det finns många ord för lön och det är inte helt lätt att förstå lönerna i byggsektorn. Därför har vi samlat lite information som är bra att känna..
 3. har skjutits upp och att de flesta avtal under våren 2020 förlängdes, förhandlingarna börjar nu (hösten 2020) att återupptas, läs mer om vad som händer i avtalsrörelsen under senaste nytt***. Sekos avtalsyrkanden på de olika avtalsområdena kommer att presenteras i samband med att de överlämnas till motparten
 4. Om du inte har ett kollektivavtal eller annat avtal som ger dig rätt till en ledig dag för flytt så är det upp till arbetsgivaren att bestämma vad som gäller. Permission för flytt. Permission innebär kortare ledighet med bibehållen lön, vanligen högst en dag
 5. Kollektivavtal är en överenskommelse mellan arbetsgivare och fack om lön och anställningsvillkor. Att förhandla om innehållet i kollektivavtal är en väldigt viktig facklig aktivitet

Avtal 2020 - IF Metall

Så mycket OB-tillägg får du avtal för avtal - Arbete

Det nya avtalet är på 3 år, 2017-2020, och innehåller löneökningar och andra villkorsförändringar. Nya löner. Det nya avtalet ger ett löneutrymmet på totalt 1495 kr under tre år. 2017 är löneut-rymmet 480 kr, 2018 490 kr och 2019 525 kr. Dessa krontal gäller lägstalön, lö-netrappa och individuella löner Permission är ledighet med bibehållen lön under högst en dag. Vid nära anhörigs begravning kan permissionen dock också ges för högst två resdagar. På begäran beviljas permission i följande fall. IF Metall Volvo Bussar Borås • Box 200 • 501 13 Borå Maskinentreprenörerna träffar kollektivavtal med Byggnads, Seko, IF Metall, Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Avtalen gäller allmänna anställningsvillkor och löner för cirka 4 000 medlemsföretag. Genom medlemskapet omfattas ME-företagen automatiskt av de kollektivavtal som gäller för verksamheten Kommunal har tecknat ett nytt kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor med KFO gällande avtalet Hälsa, vård och övrig omsorg. Kollektivavtalet gäller från den 1 augusti 2016 till den 31 augusti 2019

IF Metall och Ikem har tecknat ett nytt avtal för tvätteriarbetare som ger löneökningar på totalt 6,9 procent på tre år. Utan hjälp av opartiska ordföranden, och tio dagar innan det gamla avtalet löper ut Lönestatistik för CNC-operatör gör att du enkelt ser om du har rätt lön. Medellöner för detta yrke och andra inom Industri, tillverkning, samt annan nyttig statistik Lön för del av månad. Det finns inga direkta lagregler om hur löneberäkningar ska göras utan det är reglerat i kollektivavtal. Det är vanligt att företag som inte är bundna av kollektivavtal använder avtalens löneberäkningsregler Kollektivavtal för måleriyrket 2017 Grafisk form: Malcolm Grace AB. Tryck: Strokirk Landströms AB, 2017 2020 Kollektiv avtal för måleriyrket 1 maj 2017 till 30 april 2020 Måleriföretagen i Sverige • Svenska Målareförbunde KOLLEKTIVAVTAL Serviceentreprenad Giltighetstid: 2017-06-01-2020-05-31 2017-2020-3- II Lön och andra ersättningar.....10 § 4 Månadslöner 1/6 2017 512 kr 22 212 kr 1/6 2018 550 kr 22 762 kr 1/6 2019 550 kr.

Industrin säger ja till treårigt avtal - Dagens Arbet

 1. Från och med den 1 juli 2017 är garantilönen: Vill ni ha mer i lön, ett hyfsat kollektivavtal och bättre arbetsvillkor gäller det för alla medlemmar att försöka få fler medlemmar inom sitt respektive fack. Ensam är man inte stark. Ola Johansson: 24 februari, 2018
 2. Kollektivavtal och lön. Kollektivavtalet är din garanti för schyssta villkor på jobbet. Snabbval. Vad ingår i kollektivavtalet; Anställningsformer; Ingångslön - vad ska jag ha? Avtalsrörelsen - så går den till. Avtalsrörelsen från start till mål. En avtalsrörelse innehåller många steg. Snabbval
 3. Välkommen till sidorna där du hittar de kollektivavtal som Teaterförbundet har tecknat med arbetsgivarna. Här finner du kollektivavtal för scenområdet, film-, TV- och radio samt en rad övriga kollektivavtal. Du hittar också mer information om dina avtalsförsäkringar och det särskilda avtalet om arbetsmiljö. Under varje kollektivavtal finns det en lista över vilka arbetsgivare som.
 4. - De vill kunna bestämma mer om hur både lön och arbetstid ska fördelas, utan inblandning från fackets sida. En sådan maktförskjutning kan vi såklart inte acceptera. Så kommenterar IF Metalls..
 5. Kollektivavtal Stål och Metall 1 april 2013 - 31 mars 2016 Producerad av Industriarbetsgivarna Tryck: Edita Västra Aros Artikelnummer 8024-2013 UTGÅVA 2. AVTAL mellan Stål och Metall Arbetsgivareförbundet och Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna 3 Löner och löneutveckling.
Parrot mki9200 fjärrkontroll

Video: Maskinentreprenörerna - Kollektivavtal

Lön, arbetstider och avtal - L

mars 8, 2017 kl. 5:59 e m Hej Din lön är låg, enligt kollektivavtal bör du tjäna strax över 80 kr+OB. Jag hade tagit upp det med ägaren, att du åtminstone borde ha vad kollektivavtalet föreskriver. Det finns en risk att dina chanser är ganska små, tyvärr För medlemmar anställda inom Försvarsmakten finns kollektivavtal tecknade mellan Saco-S och Arbetsgivarverket. Statliga avtal Medlemmar anställda i Kommunalförbundet Svensk Luftambulans omfattas av lokala tjänstgöringsvillkor förhandlade av SFF/SRAT samt kollektivavtal tecknade mellan SRAT/Akademikeralliansen och Pacta i flera kollektivavtal: Lönen ska vara individuell och differentierad med hänsyn till • arbetsuppgifternas art och innehåll • kompetens och kompetensutveckling • arbetsinsatser och uppnådda resultat Principerna bygger på att för företaget viktiga insatser och kompetensutveckling premieras Lön (inkl. timlön för övertid) 314 450: Premiekompensation: 9 570: Ob-ersättning: 21 384: Övertidsersättning (utöver timlön) 7 807: Semesterersättning (13 %) 45 917: Avtalspension: 17 961: 417 089: Nina - utan kollektivavtal. Lastbilsföraren Nina har arbetat i fyra år och har förhandlat sig till 156,13 kronor i timmen,.

Kollektivavtal - IKEM

 1. Kollektivavtal om 80-90-100 § 5 lön - PVA 2017-2020 | 9. För avtalsperioden gäller nedan angivna branschöverenskommelser avseende lön mellan Almega Tjänsteförbunden, Bransch Kommunikation, och SEKO, Saco respektive ST. För medlemmar i SEKO tillämpas branschöverenskommelsen mellan SEKO oc
 2. 1 maj 2017 — 30 april 2020 . Kollektivavtal mellan Teknikarbetsgivarna och Svenska Elektrikerförbundet. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Lön Teknikavtalet IF Metall § 4 mom 5:2). Vad nu sagts gäller ej betald ledighet på grund a
 3. 2017-2020 Kommunikation BRING CITYMAIL. 3 Våra kollektivavtal har regler om löner, arbetstider, ersättningar, ledighet och mycket mer. Det är lätt att stirra sig blind på kronor och ören men i grund och botten handlar kollektivavtalet om något betydligt viktigare - vem so
 4. ering Individuell lönesättning Lönen är viktig, den betyder mycket för både företag och medarbetare. Lönen bidrar till att företaget kan rekrytera och behålla rätt kompetens och rätt använd är den en drivkraft för goda insatser och resultat
 5. Om kollektivavtal saknas, är det arbetsgivarens regler som gäller. Då kan arbetsgivaren själv bestämma din lön och du kan missa olika slags ersättningar och försäkringar. Det här bestäms i kollektivavtalet: Lägstanivån på din lön - högre kan du alltid få, avtalet sätter inget tak. Vad som gäller vid anställning och.
 6. F-avtalet 2017-2020 Kollektivavtal fastighetsarbete Giltighetstid 2017-04-01 - 2020-03-31 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Fastighetsanställdas Förbund. Kollektivavtal om allmänna 2017/05 Löneutbetalning Mom 11. Lönen utbetalas om ej annat överenskommes må

§ 3 Lönebestämmelser - IF Metall Volvo Bussar Borå

 1. Flera olika saker påverkar vad som är lägstalönen inom ditt yrke. Många tror att man som till exempel undersköterska med ett visst antal år i yrket har rätt till en viss lön. Men så enkelt är det inte, eftersom kollektivavtalen varierar mellan olika arbetsgivare. I Sverige regleras lägstalönerna ofta i kollektivavtal. Det ser lite olika ut inom vilken bransch man jobbar och o
 2. Fastighets cirkulär för nya avtalet 2017-2020. Fastigo F-avtalet 2017-2020. Samverkansavtal 2019 Fastigo . Överenskommelse reseavtal 2018. Fastigo reseavtal 2018. Karensavtal överenskommelse. F-avtalet beräkning sjukfrånvaro. Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker. Regionkontor. Lägsta lön
 3. lokalt kollektivavtal om lön och andra anställningsvillkor - LOK 16. för 2016 och 2017 höjs med 80 procent av märket i procent och är oförändrade 2018. Kravet i den högre lägstalönen på ett års sammanlagd anställning tas Metall respektive år
 4. I kollektivavtalet bestäms bland annat lön, arbetstid, lön för sjukdomstid, ersättning för arbete under söckenhelg osv. Industrifacket förhandlar fram kollektivavtal tillsammans med arbetsgivarfacken. Att besluta om kollektivavtal. Industrifackets fullmäktige eller styrelsen tar beslut om kollektivavtal
 5. Kollektivavtalet reglerar löner, övertidsersättning och OB-ersättning. Fastighetsanställdas Förbund har 19 kollektivavtal som slutits med olika arbetsgivare. Är du osäker på vilket kollektivavtal som du omfattas av som medlem, kontakta ditt regionkontor. Regionkontoren
 6. Installationsavtalet är det kollektivavtal som de flesta av våra medlemmar går på och är ett avtal mellan Svenska Elektrikerförbundet och arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen. Medlemmarna som går under Installationsavtalet jobbar med elektriska installationsarbeten. Avtalet gäller för tiden 2017-05-01-2020-04-30

If metall kollektivavtal 2017 pdf — i kollektivavtalet

Så blir industrins löneavtal Lag & Avta

Ett av IKEM:s huvuduppdrag är att förhandla och avtala fram nya kollektivavtal för våra medlemmar i arbetsgivarföreningen. Inom IKEM har arbetsgivarföreningen störst antal medlemsföretag vilka alla är förbundna av ett arbetaravtal och ett tjänstemannavtal Kollektivavtalen för Sacoförbundens medlemmar, akademikerna, skiljer sig oftast en del från de avtal som sluts för till exempel LO-medlemmar. Den skillnad som är mest uppmärksammad är skillnaden i lönefrågor. Inom Saco strävar vi efter att lönen ska baseras på den anställdes kompetens och prestationer. Individuella löne Mallen är partsgemensamt framtagen av IKEM och IF Metall samt Unionen, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och Ledarna. Avtalsmall för korttidsarbete IKEM . Avtalsperiod 2020-11-01 till 2023-03-31. Protokoll med bilagor Avtalsperiod 2017-04-01 till 2020-03-31. Allmänna anställningsvillkor, lönebildningsavtal, kompetensutvecklingsavta Kollektivavtalen innebär trygghet för löntagarna eftersom en arbetsgivare inte kan hota en anställd med lägre lön eller sämre villkor Kollektivavtal LERNIA 2017 - 2020 (5.95 MB, pdf) Förhandlingsprotokoll: Löner och allmänna anställningsvillkor (5.79 MB, pdf) Protokoll: Avtalsförändringar (9.28 MB, pdf

Försäkringar

Kollektivavtal Transpor

Vårt samhälle - Kongress 2017. IF Metall. 22 maj 2017 · Avtal2020 - förhandlingarna om nya kollektivavtal tar fart igen. IF Metall. 9,8 tn visningar · 7 september. 0:34. Behåll förstärkningen av a-kassan! IF Metall Göteborg. 1 394 följare · Ideell organisation. IF Metall Mälardalen Här hittar du alla kollektivavtal som Hotell- och restaurangfacket, HRF, har slutit för sina avtalsområden. Klicka på respektive avtal för att läsa eller ladda ned. Det är viktigt att komma ihåg att det enbart är parterna, i det här fallet HRF och Visita med flera, som har tolkningsföreträde gällande avtalen. Om du har frågor eller Fora administrerar Avtalspension SAF-LO och de kollektivavtalade försäkringarna. Hos Fora tecknar företag och organisationer försäkringar och tjänstepension för sina anställda. Försäkringarna är en del av kollektivavtalet för företag som är privat-, kommun- eller landstingsägda. Även företag som inte har kollektivavtal kan teckna försäkringar hos Fora Kontakta oss. GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch Box 1152, 111 81 Stockholm Besöksadress: Olof Palmes gata 31, plan 5 org nr 802005-121

 • Badman.
 • Run game.
 • Futhead tolisso fifa 18.
 • Omvänd sexism.
 • Bk1 väg.
 • Photos google c.
 • Överförmyndarspärr försäkring.
 • Shallot svenska.
 • Leesburg outlet.
 • Fredde solsidan flashback.
 • Vad som menas med pad.
 • Taylor hawkins alison hawkins.
 • Freelancer stundensatz schweiz.
 • Google glasses media markt.
 • Lynx boondocker 2019.
 • Adapter england teknikmagasinet.
 • Speglas i chao phraya.
 • Sveriges snyggaste bil 1987.
 • Kawaii shop göteborg squishy.
 • Suzie crabgrass.
 • Croissant royale my cafe recipe.
 • Telia 4g master placering.
 • Ikh myymälä vaasa.
 • Flymo bauhaus.
 • Intyg bolagsverket.
 • Vasektomi risker.
 • Steven universe season 3.
 • Jennifer reinhold instagram.
 • Kärleksbron i paris.
 • Mac apple us.
 • Bästa bemanningsföretaget sjuksköterska.
 • Media markt ps4 pro.
 • Dockmormor.
 • Eget uttag enskild firma.
 • Watson health solutions.
 • Anders timell gladiatorerna.
 • Hänggunga ikea.
 • Hat köpa.
 • Ökad risk för cancer vid ivf.
 • Huawei honor 8 recension.
 • New zealand customs service.